Investice v Hustopečích – co máme za sebou a co nás čeká?

10. 2. 2021 · 2 minuty čtení · 9 fotografí
Téma Z města

Máme za sebou náročný rok 2020, avšak ani v nepříznivé době neustalo zvelebování našeho města. Předchozí rok byl, co se týče investicí i získaných dotací, velmi úspěšný a v tomto článku bychom je pro vás rádi shrnuli.

Jednou z největších akcí byla výstavba dvou domů s podporovanými byty v ulici Žižkova, ve kterých nalezli domov matky-samoživitelky, senioři a hendikepovaní spoluobčané. V případě této investice město zažádalo úspěšně o dotace – pokryly téměř polovinu nákladů. Dotace také pokryly téměř celou rekonstrukci hřbitovní kaple. Zde se také vybudovalo nové kolumbárium, opravilo veřejné osvětlení a za urnovým hájem bylo vybudováno parkoviště.

U COOPu se podařilo dokončit druhou etapu cyklostezky a bezbariérového chodníku, který končí u vlakového a autobusového nádraží. Cyklostezky po celém městě jsou hotové.

Parkování je dlouhodobým problémem nejen v Hustopečích – v roce 2020 se po celém městě podařilo vybudovat několik desítek parkovacích míst. Nezapomnělo se ani na chodce, chodníky byly opraveny v ulicích Družstevní a Polní.

Město myslelo i na školy a školská zařízení. Novou střechu získala Základní umělecká škola Komenského, zároveň se zde vyměnila elektroinstalace a zvětšily půdní prostory. Byla dokončena nástavba Mateřské školy Na Sídlišti a děti se tak brzy budou moci vrátit do dvou nových tříd. Zbývá ještě dokončit revitalizace zahrady. Do finále jde také modernizace Základní školy Nádražní.

V areálu Městských služeb Hustopeče byla vybudována stokubíková retenční nádrž na zadržování srážkových vod ze střech budov, které pak budou využívány na zálivku městské zeleně a mytí strojů a nářadí. I na tuto akci město získalo dotaci.

V loňském roce také začala rekonstrukce sportovního stadionu, s pracemi se bude pokračovat také v roce letošním – bude se pokládat atletická dráha a zatravňovat hřiště. Jednalo se o největší investici ve městě v roce 2020.

Nevíme, co nám přinese rok 2021, avšak plány jsou jasné:

  • započít by měla rekonstrukce objektu Střelnice (předpokládaná cena 6,2 mil. Kč, předpokládaná dotace 3,7 mil. Kč. Realizace 2021. Zdroj: MMR, Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití),
  • práce budou pokračovat také na Pavučině (Rozvoj venkovního zázemí za účelem mimoškolního vzdělávání při CVČ Pavučina, Hustopeče. Před. cena: 320 tis. Kč, předp. dotace: 270 tis. Kč. Realizace 2021. Zdroj: MŽP, Národní program Životní prostředí),
  • pokračovat se bude ve výsadbě zeleně (např. Realizace prvků ÚSES v k.ú. Hustopeče u Brna: předpokládaný rozpočet: 8,7 mil. Kč, předpokládaná dotace: 6,9 mil. Kč. Realizace: 2021–2022. Zdroj: MŽP, EU. Operační program Životní prostředí).
-vyh-

66000

odebírejte přes RSS