Kamil Konečný, zrušení obytné zóny

Zrušení obytné zóny

Rada města dne 19.12.2017 odhlasovala dle mne naprosto nekoncepční změnu celé obytné zóny v Hustopečích na zónu 30. S tímto rozhodnutím nesouhlasili „pouze“ radní, kteří v zóně bydlí. Ostatní radní na jejich přání nebrali zřetel. Dvakrát jsem se pokoušel na radě rozhodnutí revokovat, nicméně neúspěšně. Následně jsem na zastupitelstvu města nechal hlasovat o úkolu radě města – vrátit zpět obytnou zónu. Hlasování bohužel neprošlo o jediný hlas. Opět zastupitelé bydlící v obytné zóně hlasovali pro její zachování (jeden se zdržel). Někteří zastupitelé prostě neberou ohled na to, co chtějí dotčení zastupitelé, natož dotčení občané. Toto mne na nich velmi, opravdu velmi mrzí. Nedá mi také spát to, že rozhodnutí, které ovlivní více než třetinu obyvatel Hustopečí, se prosadí bez toho, aby se s obyvateli komunikovalo a zjistilo se, jestli zónu 30 vůbec chtějí. V březnu tedy proběhlo veřejné slyšení v této záležitosti. Nicméně to bylo tři měsíce po rozhodnutí rady. Smysl tohoto slyšení, když je již rozhodnuto, mi uniká. Není kam spěchat a veřejná diskuze je jistě dobrá věc. Je to rozhodnutí typu my víme vše nejlíp a na to, co chtějí obyvatelé kašlem.

Paní starostka se odkazuje na Generel dopravy, že doporučuje změnu obytné zóny na Zónu 30. V Generelu dopravy je uvedeno pouze v mapě, že by se měly zóny 30, pro zklidnění dopravy a větší bezpečnost, zavést v téměř celých Hustopečích. Nicméně obytná zóna je ze svého principu klidnější a bezpečnější než zóna 30. Měli jsme na radě i Ing. Jebavého – autora studie, dle jeho vyjádření tato změna pro obyvatele zóny nic pozitivního nepřinese. Pokud chceme zachovat obytnou zónu, je pouze potřeba dobudovat nějaké záležitosti, jako zpomalovací příčné prahy v křižovatkách apod., čemuž bych se já vůbec nebránil. Prostředky na to máme. Dohodlo se, že peníze z radarů se investují do bezpečnosti (dopravy), ale z těch 30 mil. to bylo zatím minimum.

Toto rozhodnutí rady města je špatné z několika důvodů:

  1. V obytné zóně máme cca 1 km (Okružní, Alejní, Starovická, Mandloňová …) komunikace bez chodníku, z toho 100 m bez osvětlení. Jak se tam budou chodci pohybovat, pokud to nebude obytná zóna? Autor studie doporučuje chodníky dobudovat. To už tam raději dobudujme příčné prahy na křižovatkách a zachovejme obytnou zónu. Na některých místech navíc ani město nemá pozemky, aby chodníky mohlo dobudovat.
  2. V obytných zónách si přímo na silnicích mohou hrát děti, nebo se po nich mimo chodníky mohou procházet chodci. Což se zde běžně děje. To nyní nebude možné.
  3. Automobil v rychlosti 30 km/hod. je jistě nebezpečnější než při 20 km/hod.
  4. V případě střetu automobilu s chodcem je v obytné zóně právo spíše na straně chodce, už z tohoto důvodu tady jezdí řidiči opatrněji.
  5. V zóně 30 lze parkovat na silnici. Připravme se tedy na budoucí slalom mezi parkujícími vozy.

Pro mne, jako obyvatele zóny a pro rodiny s dětmi, je to změna k horšímu. Pokud se zrušením obytné zóny také nesouhlasíte, dejte prosím o tom vědět.

Kamil Konečný, radní města Hustopeče.Rozdíl mezi obytnou zónou a zónou 30

V zónách 30 zůstává klasické rozdělení uličního prostoru na plochy pro pěší dopravu a vozovku pro ostatní dopravu. Pouze je snížena celoplošně rychlost a intenzity dopravy bývají vyšší než v obytných zónách. V zóně 30 je také možno parkovat na vozovce, na rozdíl od obytné zóny.

V obytné zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny. V obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hod. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. V obytné zóně musí chodci a hrající si děti umožnit vozidlům jízdu.


 _____________________________________

Zde uveřejněné příspěvky vyjadřují názory zastupitelů města Hustopeče. Nejsou obsahově ani jazykově upravovány. Správce webu, resp. město Hustopeče, nenese odpovědnost za obsah zveřejněných příspěvků. Platnost textů je ke dni zveřejnění.