Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Zvláštní orgán starosty
Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

funkce jméno kontakt
předseda PhDr. Tomáš Laz MěÚ – 519 441 029, 606 610 853
socialni@hustopece.cz
tajemník Antonie Koblihová, DiS. MěÚ – 519 441 024, 722 566 407
koblihova@hustopece.cz
člen Ing. Stanislava Gergelová
člen Bc. Patricie Novotná  
člen MUDr. Zdenka Strouhalová  
člen Ing. Libuše Tížková  
člen Mgr. Hana Komosná
 
člen Mgr. Hana Forejtníková
člen JUDr. Zuzana Frýbertová
člen Mgr. Pavla Formánková