Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Zvláštní orgán starosty
Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

funkce jméno kontakt
předseda PhDr. Tomáš Laz MěÚ – 519 441 029, 606 610 853
socialni@hustopece.cz
tajemník Antonie Koblihová, DiS. MěÚ – 519 441 024, 722 566 407
koblihova@hustopece.cz
člen Ing. Stanislava Gergelová
člen Bc. Patricie Novotná  
člen MUDr. Zdenka Strouhalová  
člen Ing. Libuše Tížková  
člen Mgr. Pavla Formánková  
člen Mgr. Hana Forejtníková
člen JUDr. Zuzana Frýbertová
člen