Komise sociální a zdravotní

funkce

jméno

kontakt

předseda

Antonie Koblihová, DiS.

koblihova@
hustopece.cz

tajemnice

Mgr. Marcela Jandová


člen

PhDr. Tomáš Laz

 

člen

Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

člen

Mgr. Monika Trčková, DiS.

 

člen

Ing. Bohumila Defeldová

 

člen

Bc. Michal Vejpustek

 

člen

Vlasta Vejpustková

 
člen Pavel Furch, DiS. 
člen Bc. Šárka Šlancarová
člen Martina Ondrová
člen Jolana Nemeškalová