Komise stavební

funkce

jméno

kontakt

předseda

Michal Stehlík  

tajemník

Dagmar Sedláčková

dagmar.sedlackova@hustopece.cz

člen

Ing. Arch. Helena Straková

 

člen

Ivan Chrastina

 

člen

Ing. Tomáš Potměšil

 

člen 

Ing. Daniel Svoboda  

člen

Ing. Vojtěch Frank

 

člen

Ing. Petr Kalina

 

člen

Alexandr Batoušek  

člen

Ing. Petr Vedra

 

člen

Ing. Radek Krušina