Menu Hledat

Komunální volby již tento víkend. Volební místnosti se otevřou v pátek v 14:00

22. 9. 2022 · 2 minuty čtení · 2 fotografie
Téma Z města

Již tento pátek 23. září ve 14 hodin se otevřou volební místnosti pro volby do zastupitelstev měst a obcí. Podrobné informace a pokyny všem voličům jsme zveřejnili ve speciálním vydání Hustopečských listů, které byly doručeny do všech schránek po městě. Kromě základních informací o postupu hlasování obsahují i představení všech šesti volebních stran, které se ucházejí o vaše hlasy.

88227

Kdy se budou volby konat?
V pátek 23. 9. 2022 od 14.00 hod do 22.00 hod a v sobotu 24. 9. 2022 od 8.00 hod do 14.00 hod. 

Kdo může volit?

  • Občané ČR, kteří dosáhli alespoň druhý den voleb věku 18 let a v den voleb jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu.
  • Občané jiného členského státu EU, kteří dosáhli alespoň druhý den voleb věku 18 let, jsou v den voleb v obci přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu a jsou, na svou vlastní žádost, zapsáni v Dodatku stálého seznamu voličů, vedeného příslušným obecním úřadem.
  • Hlasování bude umožněno i voliči, který prokáže své právo hlasovat v příslušném volebním okrsku, ale který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů. Takového voliče dopíše okrsková volební komise do tohoto výpisu dodatečně a hlasování mu umožní (např. občané, kteří se přihlásí k trvalému pobytu do obce až po uzavření stálého seznamu voličů). Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí. Ve volbách do zastupitelstev obcí NELZE volit na voličský průkaz. 

Kde vݎČR může volič volit?

  • V místě svého trvalého pobytu ve volebních místnostech příslušných volebních okrsků, ve kterých je volič zapsán v seznamu voličů.
  • Ze závažných, zejména zdravotních důvodů mimo volební místnost do přenosné volební schránky, a to v místě svého trvalého pobytu a pouze v příslušném volebním okrsku, ve kterém je občan zapsán v seznamu voličů. Volič je po příchodu do volební místnosti před vlastním hlasováním povinen prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem), popřípadě státní občanství jiného členského státu Evropské unie (cestovním pasem, průkazem povolení k pobytu). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství jiného státu EU, nebude mu hlasování umožněno. 

Hlasování do přenosné volební schránky

  • Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a v den voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Kde najdu podrobnější informace o volbách?

Kontaktní osoby MěÚ Hustopeče – agenda voleb:

  • Ing. Martina Strnadová, tel.: 725 506 392 – vedoucí odboru kancelář tajemníka
  • Eliška Babáčková, tel.: 702 207 366 – referentka státní správy a samosprávy

 odebírejte přes RSS
česky english deutsch