Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko

18. 10. 2017 · 1 minuta čtení · 3 fotografie
Téma Z města

Dne 1. října 2017 byla zahájena realizace projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko“. Realizátorem projektu je Centrum pro komunitní práci východní Morava za podpory Města Hustopeče a Mikroregion Hustopečsko, které jsou v projektu partnery. Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie, a to prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Hlavním výstupem projektu bude Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který se stane prostředkem pro podporu optimálního rozvoje sociálních služeb, které budou schopny reagovat na potřeby občanů DSO Mikroregion Hustopečsko. Bude vytvořeno partnerství mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Dílčím výstupem projektu bude katalog a elektronická databáze poskytovatelů.
Správně nastavený plán dostupnosti sociálních služeb povede k vytvoření optimální sítě soc. služeb, která pomůže zlepšit kvalitu života osob ohrožených sociálním vyloučením a všech osob, které se ocitnuly v nepříznivé životní situaci.

Tomáš Laz, vedoucí Sociálního odboru města Hustopeče

21394

21392

21393


 

odebírejte přes RSS