Kontejnerová místa v Hustopečích

1. 7. 2019 · 2 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

V Hustopečích je asi 45 míst s celkem dvěma stovkami kontejnerů, kam mohou obyvatelé odkládat odpad. Stanoviště většinou obsahují kontejner na papír, na plast, na bioodpad, na barevné a bílé sklo. Na některých sběrných místech je také odpadová nádoba na použité rostlinné oleje a červený kontejner na elektrozařízení.„Dostupnost je pro každého celkem slušná, rádi bychom síť sběrných míst ještě více zahustili, ale narážíme na limity,“ vysvětlil Ondřej Němeček z Odboru životního prostředí. Vytvořením dalšího úložiště odpadu dochází k záboru veřejné plochy na úkor zeleně nebo míst k parkování. Lepším řešením problému přeplněnosti kontejnerů na tříděný odpad je proto namísto navyšování jejich počtu efektivnější využívání těch stávajících. „Je potřeba, aby lidé obaly, například PET láhve sešlapávali a minimalizovali tak objem odpadu,“ uvedl Němeček. Objemné krabice je potřeba rozložit nebo zmačkat tak, aby zabíraly v odpadových nádobách co nejméně místa.
„Se sklem obecně nejsou problémy, že by se kontejnery přeplňovaly, ale máme tam problémy jiného typu. Lidé do nich dávají věci, které tam nepatří, například porcelán, keramiku, drátosklo nebo autosklo,“ prozradil Nemeček. Tabulové sklo, ač to tak nevypadá, patří do barevného skla, protože je na lomu zelené. Občas sem bohužel někdo vyhodí zavařeninu ve skleněném obalu i s obsahem. Zbytky jídla nebo pití bývají i v kontejnerech na plast. Zpracovatelé plastového odpadu se potýkají i s dalšími nešvary. Zbytky barev nebo oleje v plastových obalech mohou znečistit celý nákad odpadu, který ten den firma sesbírala.
Do žlutých nádob na plastový odpad nepatří ani linoleum nebo novodurové trubky. V kontejnerech na papír dělají problémy krabice od pizz, dětské pleny nebo zamaštěný papír. Lidé také zapomínají z krabic odstranit polystyrenové výplně nebo igelitové sáčky. Ty se objevují i v kontejnerech na bioodpad. „ Je chvályhodné, pokud lidé doma třídí bioodpad, ale je potřeba ho nakonec ještě vysypat z toho pytlíku, do kterého jej sesbírali,“ vysvětlil Němeček.
Červené kontejnery na sběr elektrozařízení jsou vybaveny i zvláštním vhozem na baterie. Vybité akumulátory, mikrotužky, buřty a podobně do nich patří, ale ještě pár měsíců bude lepší nosit je na Městský úřad, kde se v rámci charitativní akce sbírají na podporu chlapce, který je postižený dětskou mozkovou obrnou.

-kam-

 

odebírejte přes RSS