Koronovirová krize může zasáhnout i investice města

26. 3. 2020 · 2 minuty čtení · 10 fotografí · 1 video
Téma Z města

Všeobecný rozmach a dostupnost fondů, ze kterých mohly města i obce čerpat prostředky na širokou škálu projektů se stali součástí a samozřejmostí našeho života. Město Hustopeče v posledních letech mohutně investovalo do stavebních projektů a spoustu dalších má v plánu. Ještě nedávno by jejich realizaci pravděpodobně nic zásadního nebránilo. Do chvíle, než se svět díky nákaze nemocí Covid 19 tak trochu zastavil. 


Nouzový stav, který bude po celém Česku platit minimálně do prvního dubna a jehož následky si zatím nikdo nedovede přesně představit naštěstí nezastavil již naplánované investiční akce města. 

Jednou z těch, kterým jinak nepříjemná situace paradoxně tak trochu pomohla je nástavba Mateřské školy Na Sídlišti. "Tady bych řekl, že platí to známé pořekadlo, že všechno zlé je k něčemu dobré. Ta situace nám v této konkrétní investici pomohla, protože se nám neplánovaně natolik snížil stav dětí ve školce Na Sídlišti, že jsme je mohli umístit ve druhé hustopečské školce Školní. Učitelky tak mohly začít se stěhováním všech věcí do suterénu kostela sv. Václava na Dukelském náměstí, který bude dětem po dobu stavebních prací skýtat zázemí," vysvětlil místostarosta Bořivoj Švásta.

Kolem budovy školky tak již v těchto dnech začaly průzkumné práce. "Začalo se sondováním stěn a základů tak, aby se všechno mohlo rozběhnout v momentě oficiálního předání stavby zhotoviteli, což bude 1. dubna," dodává.

Mnohé obyvatele překvapily i malované kosočtverce na místních komunikacích, které jsou součástí další důležité investice. "To značení se týká pasportu veřejného osvětlení a mobiliáře města. Značky na silnicích jsou vlastně záchytné body pro vůz, který z těchto míst bude skenovat celé město. Následně by ze snímků měla vzniknout 3D mapa, kterou budou moci využívat i všichni občané," vysvětluje.

Žádné zdržení nebo omezení se zatím neprojevilo ani na výstavbě sociálních domů na Žižkově ulici ani na stavbě cyklostezky. "Stavba podporovaného bytového domu č. 1, v němž se nachází 11 bytových jednotek je v podstatě k nastěhování. Tam se řeší v podstatě jenom okolní terénní úpravy a oplocení. Druhý dům se šesti byty je již pod střechou a nastoupili tam vodaři, elektrikáři a topenáři, takže věřím, že tam se taky podaří dodržet termín dokončení, který máme stanovený na srpen. A co mě osobně přijde neuvěřitelné, tak se stále pracuje i na výstavbě cyklostezky, kdy dělníci v rouškách jsou opravdu každý den na stavbě a jedou dál, za což je obdivuji," shrnuje místostarosta.

Město Hustopeče usiluje o včasné dokončení všech již rozběhnutých investic, protože mohou být díky koronavirové krizi na dlouhou dobu posledními. "Musíme se připravit na horší časy, protože si myslím, že ten ekonomický propad zasáhne každého jednotlivce a žádné město nebo obec na tom nebude lépe," obává se místostarosta. -nov-, -slam-

odebírejte přes RSS