Krajské a senátní volby již tento víkend!

29. 9. 2020 · 4 minuty čtení · 2 fotografie
Téma Z města

Krajské volby se konají každé čtyři roky. Ty příští připadají na 2. a 3. října 2020. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14. 00 do 22.00 a v sobotu od 8.00 do 14.00. V krajských volbách můžete volit celou stranu prostým vložením hlasovacího lístku do obálky, nebo zvolit své favority pomocí kroužkování. Volební lístky a bližší informace o hlasování obdrží každý občan starší 18 let do své poštovní schránky.

Kde volit?
V letošním roce budeme mít nově pro čtyři volební okrsky volební místnosti na ZŠ Komenského – volební okrsek 1, 2, 3, 4 a pátý volební okrsek bude mít stejnou volební místnost, a to na Penzionu pro důchodce na ulici Žižkova 960/1. Ve volebním okrsku 1, 2, 3 a 4 můžete zaparkovat v areálu školy, zároveň je zde i bezbariérový přístup. Do ZŠ je možný přístup dvěma vchody, jak z parkoviště, tak i z hlavní ulice Komenského – viz mapka. Podrobnému rozpisu a volební mapě pro Hustopeče je věnována celá protější stránka. 

Kdo může volit a co dělat, když nemám občanský průkaz
Volit může každý občan, který v době konání voleb dosáhl alespoň 18 let. K volbám je nutné přijít s platným občanským průkazem nebo pasem. Pokud nebude mít občan ve dny voleb platný občanský průkaz je možnost si ve dnech voleb požádat o vydání tohoto dokladu na MěÚ Hustopeče, odbor správních činností. Pro vydání tohoto občanského průkazu musí žadatel prokázat svou totožnost, předložit 2 fotografie a originál svého rodného listu. Pro tento účel je nutné ve dny voleb kontaktovat Ing. Martinu Strnadovou, tel. 725 506 392 nebo Jitku Šuterovou, tel. 728 539 415.

Voličský průkaz
Na voličský průkaz lze volit v kterékoliv volební místnosti v rámci Jihomoravského kraje. O vydání voličského průkazu lze žádat osobně na odboru správních činností, evidence obyvatel do uzavření stálého seznamu, písemně, s úředně ověřeným podpisem do 7 dnů přede dnem voleb, nebo elektronicky, výlučně prostřednictvím datové schránky do 7 dnů přede dnem voleb. V Hustopečích lze zažádat osobně na ohlašovně do středy 30. 9. 2020 do 16.00, tj. do uzavření seznamu voličů. Podání zaslaná poštou písemně nebo datovou schránkou, se berou vždy doručená celý ten den, tj. do pátku 25. 9. 2020 včetně.

Přenosná volební schránka
Do data voleb lze o hlasování do přenosné schránky požádat obecní úřad. Kontaktními osobami MěÚ Hustopeče jsou paní Eliška Babáčková, tel. 519 441 037, 702 207 366 nebo paní Simona Procházková, tel. 519 441 064. Ve dny voleb lze o tuto možnost požádat přímo příslušnou okrskovou volební komisi.

Stálá služba na pověřeném MěÚ Hustopeče a odboru správních činností – občanské průkazy:

Ing. Martina Strnadová 725 506 392
Eliška Babáčková 519 441 037, 702 207 366

Důležitá telefonní čísla
Městská policie Hustopeče: Novák Robert 606 610 878, František Tomek 723 414 763

Telefonní čísla, jméno zapisovatelky a předsedy OVK v Hustopečích:

Okrsek č. 1 ZŠ Komenského, tel.: 721 676 433
Zapisovatelka - Martina Chalupková
Předseda – Jana Pinkavová

Okrsek č. 2 ZŠ Komenského, tel.: 725 252 440
Zapisovatelka – Hana Šalášková
Předseda – Pavel Vejpustek

Okrsek č. 3 ZŠ Komenského, tel.: 601 121 522
Zapisovatelka - Dagmar Sedláčková
Předseda – Kateřina Benešová

Okrsek č. 4 ZŠ Komenského, tel.: 776 216 968
Zapisovatelka - Jana Blažková
Předseda – Stanislav Jeřábek

Okrsek č. 5 Penzion – dům pro seniory, tel.: 606 743 656
Zapisovatelka - Bc. Dagmar Kočí
Předseda – Ing. Jiří Maláč

Hlasování osob v karanténě Covid-19

Hlásit zájem volit do zvláštní přenosné volební schránky lze na výše uvedených telefonních číslech nejpozději do 1.10.2020 do 20:00 hod.

Poučení: Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky mohou využít pouze voliči, kteří jsou v karanténě a z vážných důvodů nemohli využít hlasování u volebního stanoviště. Ve volbách do zastupitelstva kraje, mají-li adresu místa trvalého pobytu na území kraje, pro který byla komise pro hlasování zřízena.
Ve volbách do Senátu, mají-li adresu místa trvalého pobytu na území volebního obvodu zasahujícího na území kraje, pro který byla komise pro hlasování zřízena, a na území tohoto volebního obvodu také fakticky pobývají.
Volič, který hodlá využít hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, požádá o zajištění tohoto způsobu hlasování krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu. Požádat lze telefonicky na telefonním čísle zveřejněném krajským úřadem na jeho internetových stránkách. Volič sdělí krajskému úřadu své jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, adresu místa, kde pobývá na území příslušného kraje, a telefonní číslo.

Telefonní čísla:
541 651 130 (od 23.9. do 1.10. 2020)
541 652 252 (od 23.9. do 1.10.2020)
541 651 156 (od 25.9. do 1.10.2020)

takto: ST 8:00 – 16:00 hodin ÚT, ČT 8:00 – 15:00 hodin PÁ 8:00 – 14:00 hodin.

Podrobné informace o volbách 2020 ZDE.

odebírejte přes RSS