Letošní rok přivítal prvních 12 občánků

9. 4. 2018 · 1 minuta čtení · 5 fotografí · 1 video
Téma Z města

Adam, Dominik, Jakub, Matteo, Lukáš, Aneta, Tomáš, Ondřej, Barbora, Jiří, Nela, Aneta - na prvním letošním vítání občánků přivítala starostka města Hana Potměšilová hned 12 dětí. Obřady se proto konaly čtyři, aby si rodiče užili den v komornější atmosféře. 


Vítání občánků v našem městě vede Komise obřadů a slavností pod vedením Ingrid Florusové. Koná se třikrát až čtyřikrát do roka, podle zájmu rodičů.

Kromě samotného přivítání starostkou či předsedkyní komise jsou obřady pravidelně doprovázeny také vystoupeními dětí. Střídají se tu děti z obou našich základních škol za klavírního doprovodu paní učitelky Romany Urbánkové ze Základní umělecké školy, nebo děti z hudební školy pod vedením paní Hany Pregrtové. Na dnešek jsme měli původně domluvenou i paní Kateřinu Štěpánkovou, která občas obřady doprovází na harfu. Vždy se snažíme o to, aby tento den byl pro rodiče krásný zážitek, popisuje členka Komise obřadů a slavností Dagmar Kočí.

A na co dalšího se mohou rodiče a děti při vítání občánků těšit? Kromě pamětních listů a sérii fotografií od profesionální fotografky od nás maminky dostanou kytičku, děti pohádkovou knížku s věnováním a osobní blahopřání. Rodiče a kmotři se nám pak podepíší do naší pamětní knihy, vysvětlila Dagmar Kočí.

Rodiče, kteří mají zájem o přivítání svého dítěte se mohou přihlásit na matrice, kde vyplní jednoduchý formulář. Na samotný obřad pak budou pozváni. -nov-

odebírejte přes RSS