Město Hustopeče recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevilo životnímu prostředí

28. 6. 2017 · 1 minuta čtení · 2 fotografie
Téma Z města

Snaha recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Město Hustopeče získalo certifikát vypovídající o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že obyvatelé Hustopečí v loňském roce vytřídili 372 televizí, 114 monitorů a 7 869,42 kg drobných spotřebičů.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na čtyři roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. 

Tým ASEKOL a. s.

odebírejte přes RSS