Město sčítá koronavirové ztráty. Bude se šetřit.

19. 5. 2020 · 5 minut čtení · 8 fotografí · 1 video
Téma Z města

V neděli 17. května v České republice oficiálně skončil nouzový stav, který byl kvůli koronavirové pandemii vyhlášen 12. března. I přes stále platná bezpečnostní opatření se život v Česku vrací do normálu a podniky, živnostníci, ale i města sčítají škody, které jim 67 dní v karanténě přineslo. 


První výpočty? Město přišlo o 25 milionů korun

„Já od začátku vnímám město postižené úplně stejně, jako jsou někteří podnikatelé, protože tím, že se sníží naše předpokládané příjmy a my to nemůžeme nijak ovlivnit, tak to na nás má samozřejmě dopad. Pro město Hustopeče se ten dopad dá v tuto chvíli vyčíslit částkou 25 milionů korun a budeme doufat, že situace se nebude zhoršovat,“ začíná povídání o stavu městského rozpočtu vedoucí Ekonomického odboru města Hustopeče Jana Fabigová. 

Z této částky pak celých 20 milionů tvoří ztráty v dani z přidané hodnoty a v daních z příjmu fyzických osob, kam se promítly i kompenzační bonusy vyplácené vládou například pro OSVČ a podobně. Nedaňové příjmy, které má město z vlastní činnosti přinesly ztrátu v řádech statisíců a jedná se třeba o prominuté parkovné, místní poplatky či poplatky z rekreační činnosti. 

Mnohem závratnější však byl propad v oblasti kultury a volnočasových či sportovních aktivit, kde odhadovaný schodek rozpočtu sestavovaly jednotlivé organizační složky a příspěvkové organizace ve městě. „To jsou jednak příjmy z velkých kulturních akcí, jakými jsou třeba Slavnosti mandloní a vína, ale patří sem třeba i kino, které se nám za první rok fungování skvěle rozjelo a najednou dva měsíce stojí. Patří sem sportovní zařízení, centrum volného času, koupaliště, krytý bazén a další. To všechno se sečetlo a tam jsme v propadu nějakých 5 milionů korun,“ doplňuje ztráty starostka Hana Potměšilová.

Města a obce nemají nárok na kompenzace od státu, musí se šetřit

Na rozdíl od některých podnikatelů však města a obce nedostanou od státu žádnou kompenzaci a z Ministerstva financí již bylo oznámeno, že způsobené propady v příjmech mají pokrýt rezervami a úsporami. 

Město Hustopeče ve svém rozpočtu našlo zatím 17 milionů korun, odloží se však některé z plánovaných investic. „Ty investice nerušíme, jenom je odkládáme alespoň do dalšího roku podle toho, jak se bude situace vyvíjet. Jsou to věci, které by se určitě realizovat měly, ale snesou roční odklad. V tuto chvíli je nutné řešit pouze ty věci, které se nezbytně řešit musí,“ vysvětluje Fabigová. 

„Jednalo se například o podélná parkování na ulici Svatopluka Čecha nebo na ulici Žižková, chodníky na Družstevní ulici, ale i projektová dokumentace k čističce odpadních vod,“ jmenuje konkrétní projekty starostka a dodává, že úkolem města je především dokončit ty již rozpracované investice, se kterými se v rozpočtu počítá.

Patří mezi ně především dotované a vícezdrojově financované investice, jakými jsou bezbariérové trasy, cyklostezka, nástavba Mateřské školy U Rybiček, ale třeba i rekonstrukce sportovního stadionu, která má stále ještě velkou šanci uspět v dotačním řízení. 

Realizace se stoprocentně dočká i významná krajská investice v Hustopečích, a to výstavba Domova důchodců, na jehož stavbu si kraj vzal úvěr u Evropské investiční banky a pomohlo i Ministerstvo práce a sociálních věcí. „To je investice za 200 milionů korun, kterou tady v Hustopečích a v celém mikroregionu nutně potřebujeme a voláme po ní již několik let. Já předpokládám, že v tuto chvíli už má kraj vyřízena všechna povolení, protože ta stavba by měla být zahájena ještě v tomto roce,“ těší se starostka.

Rozhodování o investicích nebylo jednoduché, ale mělo řád 

Při jednáních o škrtech v rozpočtu se rada města řídila především investičním plánem. „To je vlastně seznam investičních akcí, který často aktualizuje a velmi často s ním pracujeme. Na jeho tvorbě spolupracujeme s ekonomickým a majetkoprávním odborem, protože pro nás je nejdůležitější to, aby mělo město zdravé investice. Samozřejmě jsme při těch debatách o škrtech vypichovali problémy, které naše město nejvíce tíží, viditelné problémy i přání občanů. V potaz jsme brali i dotační tituly, o kterých už nyní víme, že budou v blízké době vypsány. Na druhou stranu je důležité také zvažovat, která dotace je pro nás opravdu výhodná a která ne. Ten proces byl zdlouhavý a těžký, ale věřím, že se nám podařilo najít tu správou cestu, “ popisuje starostka průběh jednání o jednotlivých škrtech.

Nastartujme ekonomiku, pomůžeme městu

Vedení města chce participovat s občany a nechat je podílet se na rozhodování o tom, jak a kde bude použita část prostředků. Zároveň však starostka města zdůrazňuje, že překonání složitého období, které nejen naše město v následujících měsících čeká je věc každého občana Hustopečí. 

„Jestliže jsme nyní ve fázi, kdy se začínají rozvolňovat všechna opatření, pak vidím velký potenciál v každém jednotlivci, který bude chodit na kulturní akce, bude kupovat zboží u hustopečských řemeslníků a živnostníků. Pomůže každý, kdo si zajde do místních restaurací na sklenku vína místních vinařů, do místních kadeřnictví, obchodů, servisů i půjčoven. Kdybychom byli hodně konkrétní a bavili se o tom, co tíží mě osobně, tak úplně každý může městu hmatatelně pomoci třeba i tím, že bude svědomitě třídit odpad. I když to tak na první pohled nevypadá, tak by nám to opravdu velmi pomohlo, protože každý kilogram odpadu stojí město 2 koruny a někteří neukáznění občané nám opakovaně do kontejnerů vyhazují třeba nesložené krabice. To všechno jsou věci, kterými každý jeden z nás může pomoci,“ motivuje starostka.

Že má před sebou město Hustopeče složité období, ve kterém bude nutné šetřit potvrzuje i ekonomka Fabigová. Jedním dechem však dodává, že to nebude neřešitelná situace a vyhlídky jsou dobré, i když zdlouhavé. „Jsem přesvědčená o tom, že pokud se nám podaří opět nastartovat ekonomiku, pak se opět nastartuje i naše město,“ uzavírá Fabigová. -nov-

odebírejte přes RSS