Městský úřad Hustopeče jak ho neznáte

24. 5. 2018 · 2 minuty čtení · 20 fotografí · 1 video
Téma Z města

Ve středu 23. května byl na Městském úřadě Hustopeče Den otevřených dveří. Široká veřejnost dostala příležitost nahlédnout do zákulisí: seznámit se s prací jednotlivých odborů, s lidmi, kteří za ní stojí a zorientovat se v obou budovách úřadu.
Každý odbor měl pro návštěvníky připravenou nějakou zajímavost nebo soutěž či kvíz. „Máme tu nástěnku, kde se dozví informace o historii živnostenského podnikání a uvidí živnostenské listy, které se vydávaly za první republiky,“ řekl vedoucí živnostenského úřadu Václav Novotný. Na stavením odboru byla připravena soutěž zaměřená na stavební dovednosti a odbor územního plánování měl připravené testy z oboru architektury a stavebního práva. „Děti si na jednoduché mapce vyzkoušely základní pravidla silničního provozu. Byly moc šikovné. Jde vidět, že se v mateřských školách dopravě věnují,“ uvedla Hana Řeháková z odboru dopravy. Městská policie představila výzbroj a náplň práce. Sociální odbor měl připravené přednášky zaměřené na prevenci drog a alkoholu a soutěže na paměť. V zasedací místnosti městského úřadu se návštěvníci seznámili s průběhem volby, a přestože mnoho z nich nemělo volební věk, tak si vyzkoušely, jak se volí. „Na panelech ve vestibulu radnice jsme představili všechny investiční projekty města. Určitě stojí za pozornost rekonstrukce kina a dláždění na hřbitově,“ vysvětlila projektová manažerka Pavla Novotná.


Mezi nejoblíbenější zážitky školáků patřila návštěva obřadní síně, kde si mohli zkusit svatbu nanečisto, vyplnění testů pro autoškoly pod dohledem zkušebních komisařů a návštěva studia Hustopečské televize. Děti si vyzkoušely práci redaktora, kameramana a moderátora. Jejich výsledky vidět v pátek v úvodníku Hustopečského magazínu. Na náměstí byly nachystány soutěže zaměřené na třídění odpadu. „Děti to velmi bavilo a seznámily se s tím, co vlastně proces třídění představuje,“ sdělil Ondřej Němeček z odboru životního prostředí.
Celý den byl velmi rušný. Na úřadě se střídaly skupiny školek a škol i návštěvníci, kteří chtěli poznat městský úřad jinak „Dozvěděli jsme se různé informace o fungování úřadu,“ uvedl jeden z žáků. „Přijde mi tady všechno zajímavé a dost věcí, které jsem dnes zjistil, určitě zúročím v životě,“ dodal jeho spolužák. „My jsme se přišli podívat na krásnou budovu radnice,“ vysvětlila důvod své návštěvy seniorka z Brna.
Průběh Dne otevřených dveří a všechny aktivity byly zcela v režii zaměstnanců městského úřadu, kteří se snažili, aby byla návštěva přínosem i zábavou. „Všem kolegům velmi děkuji a oceňuji jejich práci,“ uzavřel tajemník Pavel Michalica.

-ves-

 

odebírejte přes RSS