Místní poplatek za odpady

17. 1. 2018 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Místní poplatek za odpady na rok 2018 činí 448 Kč na osobu. Poplatek je splatný jednorázově do konce března nebo čtvrtletně prostřednictvím SIPO. Poplatek můžete uhradit hotově nebo kartou na pokladně v budově radnice a na pokladně v budově MěÚ Hustopeče. Dále můžete poplatek uhradit převodem na účet 19-1382158309/0800. K tomu je potřeba znát variabilní symbol, který Vám sdělíme na dotaz, telefonicky nebo e-mailem.

Kdo je poplatníkem:
1. fyzická osoba, která má trvalý pobyt v Hustopečích
2. osoba, která má podle zákona upravující pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů a osoba, která podle téhož zákona na území České republiky pobývá přechodně na dobu delší 3 měsíců
3. fyzická osoba, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

Martina Chalupková, Ekonomický odbor, FOTO: Hnutí duha

 

odebírejte přes RSS