MMG pořádá seminář na téma Rekonstrukce slavnostního kroje a možnosti její aplikace v praxi

12. 10. 2017 · 2 minuty čtení · 1 fotografie
Městské muzeum a galerie Hustopeče Vás srdečně zve na 7. odborný seminář na téma: Rekonstrukce slavnostního kroje a možnosti její aplikace v praxi (Tradiční oděvní kultura a její současná podoba), který se koná 16. listopadu 2017 od 9 hodin, předpokládané ukončení mezi 17 a 18 hodinou.  
Seminář se opět bude týkat témat souvisejících s rekonstrukcemi krojů i s otázkami přístupu k tradiční lidové kultuře v současnosti. Vedle toho dáme prostor i příspěvkům o výrobních technologiích, materiálech, restaurování a vše bude demonstrováno na konkrétních příkladech.
Přihlášky, prosím, zasílejte e-mailem: prokesova.muzeum@hustopece.cz nebo muzeum@hustopece.cz
Nebo na adresu:Mgr. Šárka Prokešová, Městské muzeum a galerie Hustopeče, Dukelské nám. 23, 693 01 Hustopeče
Přihlásit se můžete také telefonicky: +420 519 411 227, +420 519 413 849  
Uzávěrka přihlášek je 10. listopadu.

Účast na konferenci je zdarma. Ubytování, cestovné a oběd si účastníci zajišťují sami. V případě zájmu poskytneme pomoc. Během semináře bude podávána káva, čaj, nealkoholické nápoje, drobné občerstvení.

Předběžný seznam příspěvků:
Veronika Provodovská (Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě): Řemeslo jak vyšité – výstava krojů Uherskobrodska – vzory, postupy, rekonstrukce.
Mgr. Soňa Nezhodová, Ph.D. (Městské muzeum a galerie Hustopeče): Kroj německých Jihomoravanů na Hustopečsku.
PhDr. Jitka Matuszková: Vinařský oblek, potřeba stavovské identifikace.
PhDr. Blanka Petráková (Muzeum luhačovického Zálesí): Historická rekonstrukce celoplátěného kroje z Březůvek.
Mgr. Josef Šuba (Regionální muzeum Mikulov): Zlatislava Krůzová a folklórní hnutí pod Pálavou.
PhDr. Věra Kovářů: název příspěvku bude upřesněn.
Jan Horák: Jan Herben a jeho etnografické dílo.
Dagmar Novotná (Kraj beze stínu): Jubilejní 30. ročník folklórního festivalu Kraj beze stínu, krátké ohlédnutí.
MgA Kristýna Petříčková (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně): název příspěvku bude upřesněn.

VÝZVA – BURZA TISKOVIN
Vyzýváme účastníky konference, aby během konference nabídli knihy, sborníky, odborná periodika, prospekty a další tištěný materiál z produkce svých domovských institucí. Během konference bude opět možné tituly představit, nabídnout k prodeji či volně rozdat zájemcům. Těšíme se na setkání s vámi!                                                                                                                                                                                 

Pracovníci MMG Hustopeče, FOTO: Nina Veselá


 

odebírejte přes RSS