Nabídka kroužků v Hustopečích je letos pestrá

4. 9. 2019 · 2 minuty čtení · 1 video

První zářijové dny dětí nepatří jen zvykání si na opětovný školní řád. Spolu se svými rodiči projíždí stránky center volného času či jiných organizací a snaží se najít nejvhodnější zájmové kroužky. 


V uplynulém týdnu svou nabídku otevřela i Základní umělecká škola. "Pro tento školní rok nám zůstávají obory stejné jako v loňských letech. V hudebních oborech jsou to trubky, flétny, bicí, klavír či kytara, a momentálně probíhají nábory do výtvarného a tanečního oboru," shrnul nabídku ředitel Základní umělecké školy Miroslav Brúček.

Právě v nových prostorách tanečních a výtvarných oborů v budově praktické školy se ve středu 4. září konal den otevřených dveří. "Děti i s rodiči mohou nahlédnout do našich nových prostor a uvidí, jak bude výuka probíhat. Máme to rozdělené pro mladší děti od pěti do osmi let, a pro ty starší od devíti let. Děti si mohou tanec vyzkoušet a rodiče se seznámí s námi, učiteli," popsala výuku učitelka Nikola Volfová.

Rodiče dětí se přímo na místě dozvěděli i o novém způsobu přihlašování dětí. "Podařilo se nám rozjet elektronickou žákovskou knížku, a proto všichni, kteří v letošním školním roce nastupují do kteréhokoliv oboru, musí znovu vyplnit přihlášku přes naše webové stránky. Ty sice ještě nevypadají úplně podle našich představ, ale jsou funkční a budeme na nich dále pracovat," seznamuje s principem přihlašování ředitel školy Brúček.

Nově si škola zřídila i vlastní facebookové stránky. Rodiče i děti se tak budou moci velmi rychle a pružně dozvídat aktuální informace z dění na škole. Momentálně jsou využívány i při tvorbě rozvrhů. Jednotlivé předměty si rodiče domlouvají přímo s učiteli a víceméně se oproti předešlým letům nic nemění. Zásadní změna letos nastává pouze ve výuce hudební nauky. "Tu letos budu vyučovat já sám a rozvrh na ni bude rozdělen do všech dnů v týdnu tak, že každý ročník bude mít nauku jiný den," vysvětlil Brúček.

Kompletní nabídku oborů najdete na webu školy www.izus.cz

Svoji nabídku kroužků zveřejnilo na svém webu i Centrum volného času Pavučina. I zde probíhá zápis do kroužků online na www.pavucina.volny-cas.cz. -nov-

odebírejte přes RSS