Nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19

2. 4. 2020 · 1 minuta čtení · 3 fotografie
Téma Z města

Vážení spoluobčané,

nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce.

Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.

Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

Pokud nejste nakaženi ANI V NAŘÍZENÉ karanténě – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce. Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

"V Hustopečích zatím stále nemáme žádný potvrzený případ nákazy, takže nakládání s kontaminovanými odpady není úplně na pořadu dne. Nicméně pakliže se k nám dostane informace o někom s pozitivním testem na koronavirus, jsme připraveni na tuto situaci okamžitě reagovat i v rámci nakládání s odpady," dodala k vyjádření starostka města Hustopeče Hana Potměšilová.  

Všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat.

Uzavřený sběrný dvůr nahradily kontejnery na objemný odpad, které jsou umístěny na šesti místech ve městě, a to u sportovní haly, naproti Společenského domu, u sběrného hnízda Na Sídlišti, U Větrolamu, Na Výsluní a na nám. T. G. Masaryka.

Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.

Děkujeme, že se chováte zodpovědně.

Stanovisko SZÚ:
http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

Doporučení MŽP:
https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami  -nov-

odebírejte přes RSS