Vznikne silnice, která spojí ulice Mírovou a Generála Peřiny

25. 1. 2017 · 1 minuta čtení · 1 video
Téma Z města

Vznik této místní komunikace je dlouhodobým záměrem vedení města, který se z důvodu nedořešeného vlastnictví pozemku nemohl uskutečnit, protože o pozemek se ucházelo více zájemců. Vlastnictví řešil od roku 2007 soud, který skončil koncem roku 2016, kdy se stalo město Hustopeče vlastníkem pozemku.   

Záměr na propojení ulic Mírové a Generála Peřiny vznikl s cílem ulevit okolním komunikacím. V této lokalitě přibyly rodinné domy a bytovky a začalo být problematické se k nim dostat. „Tento přístup nám přijde logicky ideální, auta nebudou muset objíždět ostatní ulice a těm komunikacím se velmi uleví,“ řekl místostarosta Bořivoj Švásta.   

Po nabytí pozemku do vlastnictví města začala jednání o zpracování projektové dokumentace. Ta by měla být dokončena v květnu roku 2017. „Ve stejné době požádáme o územní řízení a následně o stavební povolení. Předpokládám, že koncem roku bychom mohli mít povolení na vybudování této komunikace,“ dodal investiční technik Radek Krušina. 

Pokud vše proběhne bez problémů a v rozpočtu budou na vybudování komunikace finanční prostředky, mělo by se začít na jaře roku 2018.   

 -ves-


odebírejte přes RSS