Novinky z jednání radních

3. 11. 2021 · 2 minuty čtení
Téma Z města
Radní se sešli 2. listopadu na společné schůzi. Jednali o zpevnění křižovatky v ulici Na Hradbách, rekonstrukci výmalby hřbitovní kaple, nových parkových úpravách i o prodloužení termínu dokončení stavebních prací na objektu bývalé střelnice.

Křižovatka v ulici Na Hradbách se dočká zpevnění.
Jedná se o cestu za Rustikalem a horními sklepy, kde původní povrch ze šotoliny nahradí asfalt. „Docházelo zde ke splavování štěrku a pravidelnému zatékání do sklepů,“ upřesnil důvod opravy místostarosta, Bořivoj Švásta. Městskou kasu vyjde výměna povrchu na    330 tisíc korun.

Dotace pomůže s obnovou původních fresek v hřbitovní kapli. Ty byly objeveny při její rekonstrukci v roce 2020 a nyní jsou skryté pod bílou barvou. „Plánujeme obnovit dřívější malby. Záměr již máme odsouhlasený zaměstnanci Ústavu památkové péče a vybraný je i zhotovitel, jehož práce a materiál vyjdou na 350 tisíc korun. Na renovaci jsme získali částku 150 tisíc korun z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, rozdíl pokryje rozpočet města,“ vysvětlila starostka, Hana Potměšilová.

Radní vybrali dodavatele zakázky parkových úprav v ulici Generála Peřiny a založení prvků zajišťujících ekologickou stabilitu území v okolí našeho města. „Realizaci sídelní zeleně v ulici Generála Peřiny povede zpracovaná studie, která počítá s výsadbou stromů, keřů, záhonů, trvalek i umístění mobiliáře, celá akce vyjde na cca milion korun bez DPH,“ vysvětlil Švásta. Další částí dílčí zakázky jsou biocentra, která pomůžou s obnovou krajiny a posílením jejích přirozených funkcí, vysoutěžená cena jsou téměř 3,3 miliony korun bez DPH. „Jedná se o výsadbu stromů, keřů či travnatých porostů, v podstatě takových ostrůvků zeleně, které rozbijí celistvou plochu. Jednou z hlavních výhod je lepší zadržování vody v půdě,“ upřesnil Švásta.
Vytipovaná místa jdou ruku v ruce se schváleným územním plánem a podílí se na nich autorizovaný projektant. „Tato část se týká tří ploch směrem z Hustopečí na Starovice, dále na Šakvice a oblasti nad předním hustopečským rybníkem,“ vyjmenoval Švásta.
S financováním pomůžou peníze z Operačního programu životní prostředí. Dotace na tzv. „ÚSES“ (územní systém ekologické stability) je ve výši 100 %  způsobilých výdajů, dotace na sídlení zeleň pak ve výši 60 % ze způsobilých výdajů. Samotná realizace odstartuje již letos na podzim. Hotovo by mělo být do poloviny příštího roku.

Stavební dělníci dokončí práce na budově bývalé střelnice až příští rok. Původní termín, 30. listopadu 2021, se prodloužil o téměř půl roku. „Až během rekonstrukce dochází k postupnému odhalování skutečného stavu budovy, zejména ke zjištění značeného množství statických poruch stávající konstrukce, které způsobily mimo jiné i necitlivé přestavby. Co se týče výměny oken, bourání příček nebo podlahových konstrukcí, musí stavaři pracovat postupně a teprve dokončení každého dílčího kroku ukáže další směr,“ vysvětlila prodloužení termínu Potměšilová. Navíc již nyní jsou zohledňovány přípravy na zařízení interiéru, na který je vypracovaná studie. „Zásadní je, že budova již má hotovou střechu, která ji chrání proti dešti či sněhu, a rovněž je před nadcházející zimou staticky zajištěná,“ uvedla Potměšilová.

Vzácná freska „Smrt Panny Marie“ z původního kostela sv. Václava v Hustopečích získá své stálé místo v místním muzeu a galerii. V expozici muzea je nová speciální stěna, na kterou bude freska o velikosti 220 na 180 centimetrů instalována.


-hrad-

 

 

odebírejte přes RSS