Nový obchodní areál se otevře koncem října

3. 8. 2023 · 1 minuta čtení · 10 fotografí · 1 video
Téma Z města
Ve středu 25. října se poprvé otevřou brány do nového nákupního areálu, který roste na hranicích Hustopečí. Návštěvníkům nabídne kromě supermarketu Kaufland i samoobslužné mycí centrum aut a osm retailových obchodů s elektrem, oblečením, hračkářstvím, domácími, sportovními a chovatelskými potřebami a dalším.


Do areálu se zákazníci mohou dostat autem, v okolí obchodů je připraveno necelých 200 parkovacích míst. Využít mohou i veřejnou dopravu. Mezi nákupním centrem a přilehlou halou je počítáno s autobusovou zastávkou. „Ta možnost tu je, vlastně ten nápad vzešel přímo od zástupců města. Proto po celou dobu jednáme s provozovatelem autobusové dopravy. Víme, že to není problém, jenom ještě řešíme umístění těch zastávek,“ vysvětlila Hana Klapová ze společnosti Kutari a.s.

Myslelo se i na pěší a cyklisty. Ještě před zahájením stavby byly kromě příjezdových komunikací a kruhového objezdu dokončeny chodníky s veřejným osvětlením, které navazují na přilehlou cyklostezku. A do budoucna město počítá i s bezbariérovou trasou podél hlavní silnice. „Zažádali jsme o dotaci na bezbariérovou trasu od koupaliště až k ulici Hybešova, čímž se dostaneme prakticky až k supermarketu Penny. Pak už bude zbývat jen kousek, abychom vytvořili okruh kterým se dají obejít Hustopeče až sem do nového areálu. Ještě jednáme s majiteli pozemků, které jsou potřeba k vybudování trasy, ale je to na dobré cestě,“ prozradila starostka Hana Potměšilová.

Ačkoliv to z pohledu na rostoucí stavby nevypadá, po dokončení bude více než 40% plochy tvořit stromy a zeleň, aby areál plnil i relaxační funkci. „Už máme naplánovanou výsadbu, po dohodě s životním prostředím jsme tu vybudovali i dva otevřená poldry, ve kterých se nám k našemu překvapení zahnízdily chráněné Břehule říční. Takže čekáme, až vyvedou mladé a my budeme moci pokračovat v terénních pracích. Termín otevření však ani Břehule neohrozí,“ těší se Hana Klapová. -nov-

odebírejte přes RSS