O čem jednali radní? O zeleni i potřebných opravách

24. 4. 2024 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Schůze radních se uskutečnila v úterý 23. dubna. Řešili zeleň ve městě i v jeho okolí, opravu části fasády a střechy na společenském domě i nový prostor pro pediatrickou ambulanci

Radní schválili podání žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostřední na projekt Přírodě blízká opatření Hustopeče. „Máme vytipované 4 lokality v okolí Hustopečí, dohromady zhruba 7 hektarů, na kterých plánujeme vysadit stromy, keře, založit trávníky i vodní prvky. Cílem záměru je chránit přírodu,“ avizoval místostarosta, Bořivoj Švásta. Celkové náklady jsou vyčísleny na cca 25 milionů korun, v případě úspěchu žádosti, což je podmínka pro realizaci, by dotace pokryla 75 % této částky. Výsadbu je možné rozdělit do několika etap, první by mohla odstartovat již letos na podzim.

Jihomoravský kraj přispěl na výsadbu třešňového stromořadí i péči o zeleň ve městě. „Třešňová alej mezi Hustopečemi a Starovicemi je již vysázená, peníze na péči použijeme na údržbu zeleně včetně prořezů starých stromů,“ informoval Švásta.

Opravu části střechy, fasády i výměnu některých oken ve společenském domě zaplatí městský rozpočet. Radní vyhlásili výzvu k podání nabídek na stavební práce. „V dubnu jsme se dozvěděli, že náš dotační projekt v oblasti kultury se spolkem Pjekné mjestečko ze slovenské obce Kúty, který zahrnoval například i vybudování nových sociálek pro venkovní amfiteátr a opravu dvorního traktu budovy společenského domu, poskytovatel dotace nepodpořil. Vyčlenili jsme z celého záměru nejdůležitější části za cca 4 miliony korun, které zrealizujeme z rozpočtu města.
Pod společenským domem se nyní dokončuje venkovní amfiteátr a opravy střechy, fasády a výměna starých oken jsou velmi žádoucí. Toalety jsou již hotové,“ informovala starostka, Hana Potměšilová. Stavebníci by měli nastoupit 15. května.

Radní objednali projekční práce na změnu užívání části budovy penzionu pro seniory v Žižkově ulici. „Nově zde vznikne prostor pro pediatrickou ambulanci. Pro její potřeby je nutné provést úpravy. Rekolaudace by měla být hotová do konce roku,“ avizoval místostarosta, Josef Horák. Zázemí pečovatelské služby, které zde nyní sídlí, je v plánu přesunout do budovy v ulici Kpt. Jaroše, číslo 880/24, kterou město koupilo v loňském roce.

Vedení města zamezilo vyvěšování reklamních bannerů na zábradlí v křižovatce Bratislavská – Dukelské náměstí, a to s ohledem na bezpečí chodců i řidičů a v souladu s platnými právními předpisy. -hrad-


 

odebírejte přes RSS