Odpovídající péči potřebují i pečující. Scházejí se v Hustopečích.

2. 7. 2020 · 2 minuty čtení · 7 fotografí · 1 video

Vzali byste si do domácí péče těžce nemocného člena rodiny? Ti, kteří se rozhodli takto pečovat o blízké se několikrát do roka schází v centru Girasole v Hustopečích, aby se vzájemně podpořili, sdíleli své zážitky a pod dohledem profesionálů se naučili i péči správně poskytovat.


Celých 80% lidí by si přálo strávit své poslední dny doma v kruhu svých nejbližších. Ti, kteří se rozhodnou pečovat o dlouhodobě nemocného člena rodiny v domácím prostředí, jsou postaveni před nelehký úkol a právem zasluhují i oni sami pomoc okolí. Na Hustopečsku funguje několik sdružení a služeb pro pečující a Girasole nabízí i podpůrná setkávání přímo v Hustopečích. 

„Setkání pečujících pořádáme několikrát do roka a chodí sem většinou ti, kteří už v péči někoho mají a potřebují si rozšířit obzory, podělit se o své zážitky a pocity nebo si třeba postěžovat. Líbí se mi, že si tu i vyměňují rady a tipy, a že se tu i umíme zasmát,“ představuje semináře koordinátorka podpory pro pečující Kateřina Štýblová.

Každé setkání je věnováno i nějakému konkrétnímu tématu. „Tentokrát je to polohování a proleženiny, což bývá největší problém v péči o nemocného doma, takže tu máme zdravotní sestřičku, která nám ukáže jak polohovat, aby to bylo zvládnutelné jak pro klienta, tak pro pečujícího. Minule jsme se bavili i o demenci a Alzheimerově chorobě, střídáme to. Ta řekněme odborná část je hned na začátku setkání a pak už si zbytek odpoledne spíš povídáme,“ seznamuje nás s programem Štýblová

Právě možnost sdílení a ujištění, že nejsou sami je pro pečující největší podporou. Stejně jako rady, co všechno je potřeba obzvláště na začátku zařídit. „Když někdo zvažuje, že by si vzal do péče nemocného člena rodiny, tak v první řadě je nejdůležitější, aby si sám v sobě srovnal, jestli opravdu chce věnovat svůj čas 24 hodin denně nemocnému. Jestli mu má kdo pomáhat, jestli ví, kam se může obracet o třeba odlehčovací služby a podobně, ale to se dá všechno zjistit a dohledat. Pakliže si toto srovnáte, pak je nutné vyřídit řekněme ty materiální záležitosti. To znamená vyřídit si příspěvek na péči, zajistit všechny rehabilitační pomůcky, polohovací postel, matraci proti dekubitům a podobně. Ten začátek je takový hodně hektický, ale když je právě ta podpora rodiny nebo i nějaké služby, pak se to všechno dá lehce zvládnout“ vyzývá potencionální pečující Štýblová.

Pro Girasole je právě oblast pomoci pečujícím jednou z priorit, aby se co nejvíce nemocným dostalo domácí péče. „Ideální je navštívit naši poradnu pro pečující v budově polikliniky na Hybešově ulici, případně můžeme i my přijet k pečujícímu domů. Vysvětlíme si, co je potřeba zařídit, dodáme kontakty a můžeme nabídnout i naše další služby, jako třeba osobní asistenci, tísňovou péči nebo domácí hospic a podobně.“

Podrobné informace o podpoře pro pečující najdete na webu https://www.girasole.cz/poradna/. -nov-

odebírejte přes RSS