Ořez lip u nádraží

25. 9. 2020 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Při modernizací železniční trati Hustopeče – Šakvice bylo vybudováno i nové trakční vedení, které má podle energetického zákona ochranné pásmo 7 m na obě strany od vedení.  Do ochranného pásma však zasahují koruny lip rostoucích podél Štinkovky u hustopečského nádraží. Protože stromy mohou při svém pádu zasáhnout do průjezdného průřezu dráhy, ohrožují podle Správy železnic i bezpečnost a plynulost drážní dopravy. 

Odbor životního prostředí Městského úřadu Hustopeče proto obdržel od Správy železnic požadavek na jejich pokácení, případně ořez. Po několika jednáních bylo dohodnuto, že bude provedena redukce korun, která bude u některých stromů i většího rozsahu. Ořez bude realizovat odborná arboristická firma od úterý 29. září. Některé ze stromů jsou proschlé, případně mohou být i nestabilní. Proto předpokládáme, že v období vegetačního klidu bude potřeba některé lípy i pokácet. 

Petr Berka, Odbor životního prostředí MěÚ Hustopeče


odebírejte přes RSS