Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 2. a 11. srpna

27. 7. 2018 · 1 minuta čtení
Téma Z města
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 2. 8. od 08.00 do 16.00 v obci Hustopeče

Vypnutá oblast:
- Pitnerova č. p. 1280, k/1558/3, k/1559
- Nádražní č. p. 185 a 194


Dne 11. 8. od 7.30 do 15.30  v obci Hustopeče

Vypnutá oblast:
- Odběratelské trafostanice Hustopeče Silo (č. 500945)
VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ!

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení §25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.Upozornění:V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.Pro případné další informace volejte E.ON Zákaznickou linku 840 111 333 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávky elektřiny.Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.

 

 

 

 

 

 

 

odebírejte přes RSS