Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie ve dnech 22. a 24. května

10. 5. 2017 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 22. 5. 2017 od 12.00 do 14.00 v obci Hustopeče

Vypnutá oblast:
- Dukelské náměstí č. p. 102 a 103, garáž za č. p. 102
- Jiráskova č. p. 490
- Kollárova č. p. 1442
- Kurdějovská č. p. 1438
- Mrštíkova č. p. 122 a 102 po č. p. 13 a 115
- Na Hradbách č. p. 388, 688, 671

Dne 24. 5. 2017 od 8.00 do 10.  v obci Hustopeče

Vypnutá oblast:
- Šakvice nádraží ČD včetně přilehlých bytovek

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení §25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Pro případné další informace volejte E.ON Zákaznickou linku 840 111 333 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávky elektřiny.Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.

odebírejte přes RSS