Pálení klestí je nutno nahlásit hasičům!

27. 4. 2018 · 1 minuta čtení
Téma Z města

V souvislosti s blížícím se zvykem pálení čarodějnic a zakládáním různých ohňů upozorňujeme občany na zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který v § 5 odst. 2 zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. 

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat. 

Ohlašování je možné elektronicky na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v rubrice Pálení klestí. -nov-


odebírejte přes RSS