Parkování po městě od ledna se změnami

4. 12. 2020 · 3 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Nový rok přinese jistě mnoho změn a mezi ty, na které se můžeme připravit už dnes patří změny v systému parkování po městě. Po dlouhých přípravách je v úterý 24. listopadu schválila rada města Hustopeče.


Dlouhodobě přeplněná parkoviště v centru města a nedostatek volných parkovacích míst. To jsou hlavní důvody, které si vyžádaly další rozsáhlejší změny dosavadního systému parkování v některých částech města.

Nové podmínky schválila na svém řádném zasedání dne 24. 11. 2020 rada města a vstoupí v platnost od ledna 2021. Vzhledem ke skutečnosti, že se změny dotknou provozní doby jednotlivých parkovišť, ceny parkovného, rozsahu zpoplatněných úseků či typů vydávaných parkovacích karet a jejích zpoplatnění, doporučujeme, aby si každý, kdo využívá placených parkovacích ploch a komunikací, podrobně prostudoval, jak samotné nařízení, tak jeho přílohy a ceník platný od ledna 2021.

Mezi zásadní změny, které se dotknou motoristů, patří zejména:

Prvních 30 minut parkování zdarma
V případě, že řidič přijede do zpoplatněné části města pouze na pár minut a do 30 minut opět odjíždí a dále neblokuje parkovací místo, vyzvedne si v parkovacím automatu pouze parkovací lístek bez poplatku. Od tohoto opatření si město slibuje značný úbytek dlouhodobě odstavených vozidel. Tato finanční úleva pro krátkodobě parkující řidiče bude platit na všech zpoplatněných parkovacích plochách ve městě.

Občané, kteří jsou držitelé průkazu ZTP/P budou v Hustopečích parkovat zcela zdarma
Držitelé ZTP/P, jejichž vozidla jsou řádně označena příslušným parkovacím příkazem ZTP/P, budou na všech zpoplatněných parkovacích místech v rámci města parkovat zcela zdarma. Město se tímto opatřením snaží v rámci svých možností přispět těmto občanům k ulehčení jejich nelehké životní situace. Dále budou od ledna osvobozeni od poplatků i vybraní poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, kteří se ve zpoplatněných částech města starají o naše nemocné spoluobčany.

Rozšíření zpoplatněných úseků
Vymezená oblast se od ledna 2021 rozšíří o jednu ulici, a to o ulici Herbenovu, která přímo navazuje na zpoplatněné centrum města. V uvedené ulici bude umístěn parkovací automat a veškeré parkoviště a parkovací plochy bude možno využívat pouze po uhrazení parkovacího poplatku či po zakoupení příslušné parkovací karty.

Rozšíření možností úhrady parkovného v parkovacích automatech
Město Hustopeče jako správce parkovacích ploch v Hustopečích reaguje na četné žádosti občanů a od února 2021 umožní úhradu parkovacích poplatků jak pomocí mincí, tak i bezkontaktně a případně zakoupením příslušné parkovací karty na pokladnách MěÚ Hustopeče. Bezkontaktní platbu bude možné uskutečnit pomocí platebních karet přímo na každém parkovacím automatu.

Vydávání parkovacích karet pro jednotlivé skupiny uživatelů
Od prosince tohoto roku budou v rámci města vydávány následující typy ročních a pololetních parkovacích karet:

  • Rezidentní parkovací karta je určena pro fyzické osoby, které májí místo trvalého pobytu v konkrétní vymezené oblasti nebo jsou vlastníkem nemovité věci v konkrétní vymezené oblasti ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích.
  • Abonentní parkovací karta je určena pro právnickou nebo fyzickou osobu, která má sídlo nebo provozovnu v konkrétní vymezené oblasti ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích.
  • Návštěvnická parkovací karta je určena pro osoby, které nejsou ve vztahu k této vymezené oblasti rezidentem ani abonentem.
  • Přenosná parkovací karta je určena pro osoby, které tuto kartu bez uvedené registrační značky střídají na více vozidlech (služební vozidla atd.) Uvedenou parkovacích kartu je možno použít současně pouze na jednom vozidle.

 

Ceny, podrobné specifikace ke každé parkovací kartě a podmínky vydání karty, jsou uvedeny v ceníku, který se přímo vztahuje k „Nařízení města Hustopeče č. 4/2020, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu“.

Uvedené nařízení včetně příloh a ceníku budou zveřejněny na stránkách města pod odkazem https://www.hustopece.cz/obecne-zavazne-vyhlasky-a-narizeni-mesta.

Ing. Ivana Bundilová,
radní pro dopravu

odebírejte přes RSS