Menu Hledat

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města

 

OZV 2/2020 o nočním klidu
Záznam o opravě tiskové chyby k OZV 2/2020

[PDF  102 kB]  [PDF  88 B]

OZV 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

[PDF 163 kB]
OZV č. 10/2019, o místním poplatku ze psů [PDF 93 kB]
OZV č. 9/2019, o místním poplatku z pobytu
[PDF 57 kB]

OZV č. 8/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Příloha č.  k OZV č. 8/2019

[Docx 22 kB]  [Docx 13 kB]

OZV 7/2019, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

ÚČINNOST od 1.1.2020

[PDF 130 kB]

OZV 3/2019, o místním poplatku ze psů

ÚČINNOST od 1.7.2019

[PDF 142 kB]
OZV 03/2017, o regulaci hlučných činností spočívajících v provozu plynových děl pro plašení špačků ve vinicích [PDF 118 kB]
OZV 4/2016 - kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Hustopeče  [PDF  137 kB] 
OZV 3/2016 - kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Hustopeče  [PDF 138 kB]
OZV 1/2016 - O stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území města 
[PDF 137 kB]
OZV 2/2015 - K zabezpečení  místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky  [PDF 173 kB]
OZV 1/2015 - O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Hustopeče [PDF 342 kB]
OZV 4/2014 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů [PDF 131 kB]
OZV 3/2014 - Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Hustopeče  [PDF 119 kB]
Nařízení 2/2014 - O vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy [PDF 211 kB]

Nařízení 4/2013 - Vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené
úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou 
cenu
- Ceník plateb za stání silničních motorových vozidel 
- Doba placeného stání 
- Vymezení oblastí města 

[PDF 134kB]

[PDF 182 kB]
[PDF 130 kB]
Nařízení města č. 2/2013, kterým se vydává „Tržní řád“

Přílohy k tržnímu řádu - mapky

[PDF 118 kB]
[PDF  1641 kB]
OVZ 5/2010 - O zákazu kouření na území města Hustopeče  [PDF 136 kB]
OZV 4/2006 - Kterou se mění a doplňuje OZV 9/2005  pravidlech pro pohyb psů na 
 veřejných 
prostranstvích 
Příloha 1 Mapa
Příloha 2 Mapa
Příloha 3 Mapa 

[PDF 95,7 kB]

[PDF 104 kB]

[PDF, 97 kB]

[PDF 110 kB]

OZV 12/2005 - O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Hustopeče
[PDF 145 kB]
OZV 10/2005 - Kterou se upravují podrobnosti stejnokroje strážníků městské policie a jeho nošení  [PDF 52 kB]
OZV 9/2005 - O pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích  [PDF 71 kB]
OZV 2/2005 - Požární řád města Hustopeče  [PDF 83 kB]
OZV 4/2001 - O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí  [PDF 69 kB]
OZV 1/1999 - O zřízení městské policie v Hustopečích  [PDF 68kB]

česky english deutsch