Obecně závazné vyhlášky a nařízení města

Obecně závazná vyhláška města Hustopeče o nočním klidu č. 3/2024
ÚČINNOST OD 27.4.2024

[PDF  199 kB]

Nařízení č. 2/2024 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

[PDF  358 kB]

Nařízení č.1/2024, kterým se vydává "Tržní řád"
Přílohy k Tržnímu řádu

[PDF  215 kB][PDF  1378 kB]
Obecně závazná vyhláška města Hustopeče o místním poplatku ze psů č. 9/2023
ÚČINNOST OD 1.1.2024
[PDF  77 kB]
Obecně závazná vyhláška města Hustopeče o místním poplatku z pobytu č. 8/2023
ÚČINNOST OD 1.1.2024
[PDF   57 kB]

Obecně závazná vyhláška města Hustopeče o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 7/2023 
ÚČINNOST OD 1.1.2024

[PDF   62 kB]
Obecně závazná vyhláška č. 6/2023  o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
ÚČINNOST OD 1.1.2024
[PDF  40 kB]
Obecně závazná vyhláška města Hustopeče č. 5/2023  o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
ÚČINNOST OD 1.1.2024
[PDF  88 kB]
Obecně závazná vyhláška o zákazu požívání návykových látek na veřejném prostranství
[PDF  157 kB]
Příloha č. 1a - 9a vyhlášky o zákazu požívání návykových látek na veřejném prostranství [PDF 7957 kB]
Příloha č. 2 vyhlášky o zákazu požívání návykových látek na veřejném prostranství [PDF 227 kB]
Nařízení č. 1/2023, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu [PDF 98 kB]          
Příloha č. 1 k nařízení - Vymezené oblasti [PDF 69 kB]
Příloha č. 2 k nařízení - Provozní doba [PDF 86 kB]
2023_oblast 1-ORTO [PDF 810 kB]
2023_oblast 2-KM [PDF 533 kB]
2023_oblast_2-ORTO [PDF 973 kB]
2023_oblast_3-KM [PDF 239 kB]
2023_oblast_3-ORTO [PDF 662 kB]
2023_oblast_4-KM [PDF 157 kB]
2023_oblast_4-ORTO [PDF 604 kB]
2023_oblast_5-KM [PDF 165 kB]
2023_oblast_5-ORTO [PDF 597 kB]

Ceník plateb - platný od 1.6.2023

[PDF 243 kB]

OZV 3/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
Svozový plán

[PDF 72 kB]

[PDF 309 kB]

OZV 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

[PDF 175 kB] 

OZV 4/2021, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Hustopeče                                                                        
 Záznam o opravě zřejmé chyby k OZV 4/2021

[PDF 127 kB]               [PDF 117 kB]

OZV 3/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Hustopeče

[PDF 123 kB] 
OZV 2/2021 o  místním poplatku z pobytu [PDF  205 kB] 

OZV 2/2020 o nočním klidu 
Záznam o opravě tiskové chyby k OZV 2/2020

[PDF 102 kB] 
[PDF  88 kB]

OZV 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

[PDF 163 kB]
OZV č. 10/2019, o místním poplatku ze psů [PDF 93 kB]
OZV 8/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
[PDF 161 kB]

OZV 7/2019, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

[PDF 130 kB]
OZV 03/2017, o regulaci hlučných činností spočívajících v provozu plynových děl pro plašení špačků ve vinicích [PDF 118 kB]
OZV 1/2016 - O stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území města 
[PDF 137 kB]
OZV 2/2015 - K zabezpečení  místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky  [PDF 173 kB]
OZV 3/2014 - Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Hustopeče  [PDF 119 kB]
Nařízení města č. 2/2013, kterým se vydává „Tržní řád“ 
Přílohy k tržnímu řádu - mapky
[PDF 118 kB]
[PDF  1641 kB]
OZV 5/2010 - O zákazu kouření na území města Hustopeče 

[PDF 136 kB]

OZV 3/2007, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hustopeče č. 11/2005, o místních poplatcích, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 a Obecně závazné vyhlášky č. 2/2007 a kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hustopeče č. 9/2005, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2006
[PDF 122 kB]
OZV 4/2006 - Kterou se mění a doplňuje OZV 9/2005  pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích 
Příloha 1 Mapa
Příloha 2 Mapa
Příloha 3 Mapa 

[PDF 95,7 kB]
[PDF 104 kB]
[PDF, 97 kB]
[PDF 110 kB]

OZV 10/2005 - Kterou se upravují podrobnosti stejnokroje strážníků městské policie a jeho nošení  [PDF 52 kB]
OZV 9/2005 - O pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích  [PDF 71 kB]
OZV 2/2005 - Požární řád města Hustopeče  [PDF 83 kB]
OZV 1/1999 - O zřízení městské policie v Hustopečích [PDF_69_kB]