Menu Hledat

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města

Nařízení č. 4/2022, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu

Příloha č. 1 k nařízení - Vymezené oblasti

Příloha č. 1A k nařízení města Hustopeče - vymezená oblast č. 1 KN

Příloha č. 1A k nařízení města Hustopeče - vymezená oblast č. 1 ortofoto

Příloha č. 1B k nařízení města Hustopeče - vymezená oblast č. 2 KN

Příloha č. 1B k nařízení města Hustopeče - vymezená oblast č. 2 ortofoto

Příloha č. 1D k nařízení města Hustopeče - vymezená oblast č. 4 KN


Příloha č. 1D k nařízení města Hustopeče - vymezená oblast č. 4 orto


Příloha č. 2 k nařízení - Stání vozidel za sjednanou cenu - provozní doba

Ceník plateb

[DOCX 27 kB]


[DOCX 25 kB]

[PDF 689 kB]

[PDF 4176 kB]

[PDF 1336 kB]

[PDF 4154 kB]

[PDF 493 kB]

[PDF 428 kB]


[DOCX 21 kB]

[DOCX 35 kB]

OZV 3/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Svozový plán

[PDF 72 kB]

[PDF 309 kB]

OZV 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství –  POZOR ÚČINNOST AŽ OD 1.1.2022

[PDF 175 kB] 

OZV 4/2021, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Hustopeče                                                                         Záznam o opravě zřejmé chyby k OZV 4/2021

[PDF 127 kB]               [PDF 117 kB]

OZV 3/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Hustopeče

[PDF 123 kB] 
OZV 2/2021 o  místním poplatku z pobytu [PDF  205 kB] 

Nařízení 6-2021 Stání vozidel za sjednanou cenu

Nařízení č. 6-2021 Příloha č. 1 Vymezené oblasti

Nařízení č. 6-2021 Příloha č. 2 Provozní doba

Nařízení č. 6/2021, ceník plateb

Účinnost ode dne vyhlášení tohoto nařízení

[PDF 146  kB] [PDF  135 kB] [PDF  206 kB] 
[PDF  165 kB] 

OZV 2/2020 o nočním klidu

Záznam o opravě tiskové chyby k OZV 2/2020

[PDF  102 kB]  [PDF  88 kB]

OZV 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

[PDF 163 kB]
OZV č. 10/2019, o místním poplatku ze psů [PDF 93 kB]
OZV 8/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – POZOR ÚČINNOST DO 31.12.2021 [PDF 161 kB]

OZV 7/2019, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

ÚČINNOST od 1.1.2020

[PDF 130 kB]
OZV 03/2017, o regulaci hlučných činností spočívajících v provozu plynových děl pro plašení špačků ve vinicích [PDF 118 kB]
OZV 1/2016 - O stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území města 
[PDF 137 kB]
OZV 2/2015 - K zabezpečení  místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky  [PDF 173 kB]
OZV 3/2014 - Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Hustopeče  [PDF 119 kB]
Nařízení města č. 2/2013, kterým se vydává „Tržní řád“

Přílohy k tržnímu řádu - mapky

[PDF 118 kB]
[PDF  1641 kB]
OZV 5/2010 - O zákazu kouření na území města Hustopeče 

[PDF 136 kB]

OZV 3/2007, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hustopeče č. 11/2005, o místních poplatcích, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 a Obecně závazné vyhlášky č. 2/2007 a kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hustopeče č. 9/2005, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2006
[PDF 122 kB]
OZV 4/2006 - Kterou se mění a doplňuje OZV 9/2005  pravidlech pro pohyb psů na 
 veřejných 
prostranstvích 
Příloha 1 Mapa
Příloha 2 Mapa
Příloha 3 Mapa 

[PDF 95,7 kB]

[PDF 104 kB]

[PDF, 97 kB]

[PDF 110 kB]

OZV 10/2005 - Kterou se upravují podrobnosti stejnokroje strážníků městské policie a jeho nošení  [PDF 52 kB]
OZV 9/2005 - O pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích  [PDF 71 kB]
OZV 2/2005 - Požární řád města Hustopeče  [PDF 83 kB]
česky english deutsch