Opatření města a zásady města

 Opatření města Hustopeče

Řád veřejného pohřebiště 2020 [PDF 231 kB]                          
Provozní řád tržiště 2020 [PDF 109 kB]
Ceník nájmů a služeb na veřejném pohřebišti
města Hustopeče 2020 
[PDF 136 kB]

K potírání korupce a stanovení zásad v boji proti korupci a korupčnímu jednání

[PDF 138 kB]                                                  

Zásady města Hustopeče

ZM 1/2008
Pro zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Hustopeče

Dodatek č.1
[PDF 131 kB]                                             
[PDF 131 kB] 
Pro poskytování dotací z rozpočtu města Hustopeče 
Příloha 1 

[PDF 237 kB]
[RTF 98 kB]

Po poskytování peněžitých darů z rozpočtu města Hustopeče
Příloha 1 

[PDF 223kB]
[RTF 98 kB]

ZM 3/2005
Pro udělování čestného občanství, čestných poct a Ceny města Hustopeče
[PDF 78,1 kB]
ZM 1/2006
Pro tvorbu a čerpání fondu pro účastníky obřadů
[PDF 136 kB]
ZM 1/2007
Kterými se určuje způsob číselného značení domů

[PDF 73,5 kB]
ZM 3/2015
Provozní řád Burčákových slavností

[PDF 241 kB]