Menu Hledat

Dům - penzion pro důchodce

Nájemní byty v Domě-Penzionu pro důchodce (dále jen „Penzion“) jsou samostatné bytové jednotky určené pro bydlení starších a zdravotně postižených občanů (příjemců starobního či invalidního důchodu), zejména občanů žijících osaměle.

Obyvatelé musí být v základních životních úkonech soběstační. Není možné přijmout osoby, které jsou z důvodu komplexní ztráty soběstačnosti zcela odkázány na celodenní péči jiné osoby, dále osoby postižené různými psychózami, alkoholiky či jiné osoby, které by (dle vyjádření lékaře) svým chováním narušovaly soužití obyvatel zařízení. Není překážkou to, když osoby z důvodu vyššího věku nebo zdravotního stavu potřebují do jisté míry pomoc nebo péči jiné osoby.
V tomto případě mohou požádat o poskytování pečovatelské služby, která za úplatu poskytuje pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci například s za úplatu pomoc s hygienou, nákupem, doprovodem k lékaři apod. Toto však pouze dle nasmlouvaných úkonů. Po zbývající dobu musí být obyvatel schopen si úkony péče o vlastní osobu zajistit sám svépomocí či s pomocí jiné služby, popř. osoby.

Podání žádosti:
O přidělení bytu do nájmu v „Penzionu“ může požádat jednotlivec, manželská či jiná příbuzenská dvojice, druh a družka, pokud oba splňují podmínky pro přijetí do zařízení. Žádosti o umístění přijímá a eviduje organizační složka Penzion a pečovatelská služba Hustopeče.

Poskytnutí nájmu:
Přidělení bytu v „Penzionu“ schvaluje rada města Hustopeče na základě sociální komise. S novým obyvatelem je uzavřena nájemní smlouva. Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou, vestavěnými skříněmi a spížní skříní. Ostatní vybavení bytu si uživatel zajišťuje sám.Prádelna, úklid:
Tel.:
737 236 939 Jana Hlaváčová, Hana Filásková
Příjem /výdej prádla: pondělí – pátek dle předchozí domluvy

V objektu jsou soukromými subjekty zajištěny tyto
služby:
- kadeřnictví: Fialová Božena, tel.: 776 005 206
- manikúra, pedikúra: Maděrová Jana, tel.: 607 861 765
- výživový poradce: Furch Pavel, DiS., tel.: 728 701 551

česky english deutsch