Po městě začaly práce na demontáži nadzemního vedení

2. 3. 2021 · 1 minuta čtení · 5 fotografí
Téma Z města

Při procházkách po městě dbejte v některých úsecích zvýšené opatrnosti.

Společnost ENERG-SERVIS a.s., která je zhotovitelem stavby „Kabelizace NN – Brněnská, Hybešova, Žižkova, Tyršova Hustopeče, po zimní přestávce pokračuje v dokončení stavby, jež započala na podzim loňského roku.

Vzhledem k tomu, že nové kabely jsou již položeny v zemi a většina domů je napájena z těchto kabelů, započaly práce na demontáži nadzemního vedení. To spočívá v demontáži drátů, betonových sloupů, veřejného osvětlení a rozhlasu. 

Současně s demontáží tohoto vedení bude probíhat zprovoznění nových sloupů veřejného osvětlení, které jsou již postaveny, ale z důvodu možné kolize s venkovním vedením je nebylo možné instalovat do konečné polohy. 

Díky součinnosti obou firem a zároveň pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti, by tak nemělo dojít k výpadku veřejného osvětlení ani na jednu noc. Rozhlas poté bude osazen na nové sloupy veřejného osvětlení.

Veškeré práce by podle harmonogramu měly skončit 31.3.2021.

odebírejte přes RSS