Poděkování za Tříkrálovou sbírku

20. 1. 2020 · 1 minuta čtení · 1 fotografie
Téma Kultura

Milí dárci a koledníci Tříkrálové sbírky v Hustopečích,

je mi milou povinností a radostí Vám všem jménem Oblastní charity Břeclav poděkovat za vynaložené úsilí a nasazení pro Tříkrálovou sbírku v jubilejním 20. roce od jejího vzniku. Letošní výsledek Tříkrálové sbírky v Hustopečích činí 132 684,- Kč a je o něco málo vyšší než v loňském roce. Děkuji za organizaci panu děkanovi Janu Nekudovi, který spolu s vedoucími skupinek, složených zejména z místních farníků v hojném počtu koledovali ulicemi města Hustopečí v prvních lednových dnech. Počasí bylo letos nakloněno, takže vše zvládli na výbornou. Bohudík.

Jsem vděčná všem za ochotu, vstřícnost i trpělivost i za každý tón koledy „My tři králové jdeme k vám,..“ jejíž slova se nesčetněkrát nesla městem. Tříkrálová sbírka je nejen o financích, ale především o rozdávání radostného poselství o narození našeho Spasitele, a také umožňuje lidem podílet se aktivně a osobně na charitní práci. Je potřeba již u malých dětí vytvářet povědomí, že je důležité druhým lidem pomáhat.

S díky a přáním všeho dobrého

Bc. Jana Studýnková,
koordinátor sbírky OCH Břeclav

  50955

odebírejte přes RSS