Použité kuchyňské oleje – máme na ně kontejnery!

20. 6. 2017 · 1 minuta čtení · 1 fotografie
Téma Z města

V České republice se průměrně spotřebovává 16 kg kuchyňských olejů na osobu za rok. Lidé doma často použitý jedlý olej vyhazují v plastových lahvích do klasických popelnic nebo ho v horším případě vylévají přímo do kanalizace nebo do záchodů. „Neuvědomují si, že tím přispívají k neprůchodnosti vlastní kanalizační přípojky nebo hlavní stoky,“ konstatoval Ivan Chrastina, vedoucích Městských služeb Hustopeče. „Dešťové vpusti musí naši pracovníci složitě a draze čistit,“ doplnil, „proto vítáme rozhodnutí rady města pořídit na veřejná sběrná místa speciální nádoby na fritovací kuchyňské oleje velmi pozitivně.“
V Hustopečích je dnes možné olej v uzavřené plastové nádobě vhodit do speciální popelnice 240 l na přepálené tuky. Deset zelených speciálních popelnic najdete na těchto sběrných místech: Mírová, U Větrolamu, Komenského (Lipovka), Na Sídlišti, Masarykovo nám., Tábory, Šafaříkova (hala), Jiráskova (u hotelu), Herbenova (Spolák), parkoviště Javorová. „Olej do popelnice patří v uzavřené plastové lahvi. 2l PET lahev vhodíte otvorem bez problémů, větší kanystry vhozem neprojdou. V žádném případě do popelnice nepatří vyjeté motorové oleje,“ dodal Ondřej Němeček z MěÚ Hustopeče, OŽP. „Do popelnice dále nepatří také prázdné obaly od olejů nebo jakýkoliv jiný odpad. Samozřejmě stále platí, že použité jedlé oleje je možné odevzdávat na sběrném dvoře,“ uzavřel Němeček. 

17799  

Ondřej Němeček, Odbor životního prostředí

odebírejte přes RSS