Povodňová komise

Zvláštní orgán starostky
Povodňová komise města Hustopeče, obce s rozšířenou působností

funkce jméno kontakt
předseda PaedDr. Hana Potměšilová MěÚ 519 412 039, 702 204 747
tajemník Ing. Vilém Vyhnálek MěÚ 519 441 086, 601 578 466
člen Jiří Otáhal  
člen Ing. Radek Pešák  
člen Robert Novák MěÚ 519 441 095
člen František Smetana  
člen Marcel Slezák  
člen Zdeněk Vajbar