Pozor na víkendové dopravní uzavírky a překážky v dopravě

11. 8. 2020 · 1 minuta čtení · 2 fotografie
Téma Z města

Odbor přestupků a silničního hospodářství MěÚ Hustopeče upozorňuje na uzavírky místních komunikací z důvodu konání kulturní akce Hustopečské hody, a to

  • v pondělí 10.08.2020 od 18:00 hodin do pondělí 17.08.2020 22:00 hodin, kdy bude uzavřena spodní polovina hlavního parkoviště na Dukelském nám,
  • v pátek 14.08.2020 od 08:00 hodin do pondělí 17.08.2020 do 12:00 hodin na části místní komunikace v ulici Herbenova v Hustopečích v úseku před kulturním domem.

Dále upozorňujeme, že ve dnech 15.08.2020 a 16.08.2020 bude probíhat v křižovatce u autobusového nádraží v Hustopečích montáž stožáru pomocí jeřábu. Z toho důvodu upozorňujeme na částečnou uzavírku silnice II/420 ve městě Hustopeče:

  • u autobusového nádraží, cca v km 6,970 až 7,020 provozního staničení, která je povolena z důvodu částečného uzavření silničního provozu, a v křižovatce silnic II/420 x II/425 během montáže stožáru v rámci stavby Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna.
  • Jednosměrná objízdná trasa bude vedena od okružní křižovatky silnic II/420 a III/4203 po silnici III/4203 a II/425 přes zastavěné území obcí Šakvice, Starovičky a města Hustopeče. Silniční provoz z města Hustopeče směrem na Mikulov bude zachován.

Jeřáb bude usazen v obou řadících pruzích do křižovatky se silnicí II/425.

Správa železniční dopravní cesty, s. o.dále oznamuje uvedení pevných trakčních zařízení pod napětí:

Dnem 31.08.2020 bude uvedeno pod napětí AC 25 kV/50Hz trakční vedení v trakčním úseku Šakvice – Hustopeče u Brna. 

Dodržujte veškerá bezpečnostní opatření a normy ČSN, platné pro elektrizované tratě, pro činnost v blízkosti elektrického zařízení pro bezpečnou nakládku a vykládku, pro provoz na křižujících komunikacích, křižujících a souběžných vedení.

odebírejte přes RSS