Pozvánka a odkaz na přenos z jednání zastupitelů. Uskuteční se v pondělí 6. května

26. 4. 2024 · 1 minuta čtení · 1 video
Téma Z města

Starostka města Hustopeče podle § 103, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů svolává

XIII.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  HUSTOPEČE, které se uskuteční v pondělí 6.května 2024 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Radnice, Dukelské náměstí 2/2, HustopečePROGRAM:

 • I. Zahájení
 • II. Sdělení starostky
 • III. Zpráva Finančního výboru
 • IV. Zpráva Kontrolního výboru
 • V. Hlavní body
  a) Dar pro terapeutické centrum Radost
  b) Rozpočtové opatření města Hustopeče č. 3/2024
  c) Smlouva o bezúplatném převodu pozemku 1226/50 od ČR ÚZSVM s omezujícími podmínkami o zřízení věcného práva
  d) Podání žádosti o bezúplatný převod pod místní komunikací (chodníkem) a pod veřejnou zelení od ČR ÚZSVM, na ulici Šafaříkova
  e) Žádost o prodej části pozemku parc. č. 300/5 v k.ú Hustopeče u Brna
  f) Žádost o prodej části pozemku parc.č. 1262/1 v k.ú. Hustopeče u Brna
 • VI. Diskuze občanů (18:00 – 18:30 hod.) 
 • VII. Příspěvky členů ZM
 • VIII. Diskuze občanů (pokračování) 
 • IX. Kontrola přijatých usnesení   
 • X.  Závěr

 

odebírejte přes RSS