Pozvánka na zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 10. listopadu

2. 11. 2022 · 1 minuta čtení
Téma Z města
Starostka města Hustopeče podle svolává 

II. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HUSTOPEČE,
a to ve čtvrtek 10. listopadu 2022 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Radnice. 

PROGRAM:

 • Zahájení
 • Sdělení starostky
 • Schválení členů Kontrolního a Finančního výboru ZM 

Hlavní body:

 • Model Živá krajina pro katastr Hustopeče
 • Změna organizační složky Penzion a Pečovatelská služba Hustopeče
 • Ceník pozemků města
 • Schválení uzavření směnné smlouvy pozemku 2879/121 za část městského pozemku 2600/1, o výměře 354 m2 za vše v k.ú. Hustopeče u Brna na ul. Nádražní
 • Žádost o směnu městského pozemku p.č. KN 4890/12 v lokalitě Holiny za areál spol. MOSS Logistics na ul. Šafaříkova
 • Podání žádosti o bezúplatný převod částí pozemku p.č. 4545/22 od Státního pozemkového úřadu za bývalým ZD
 • Schválení uzavření darovací smlouvy na pozemky pod chodníky na ul. Bratislavská od Jihomoravského kraje
 • Schválení uzavření kupní smlouvy na prodej městského objektu č. ev. 29, na pozemku p.č. 1325 ve vlastnictví třetí osoby v k.ú. Hustopeče u Brna na ul. Vinařská
 • Vyhlášení záměru prodeje části městského pozemku p.č. 1185/1 o výměře 7 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna na ul. Vrchlického
 • Vyhlášení záměru prodeje části městského pozemku p.č. 2186/1, o výměře 33 m2, v k.ú. Hustopeče u Brna na ul. Javorová
 • Vyhlášení záměru prodeje části městského pozemku p.č. 2186/1, o výměře 37 m2, v k.ú. Hustopeče u Brna na ul. Javorová
 • Vyhlášení záměru prodeje částí městského pozemku p.č. 1329/1 o výměře 3 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna na ul. Vinařská
 • Nabídka k odkoupení pozemků od společnosti Viagem a.s.
 • Darování zůstatku veřejné sbírky Diakonii Klobouky
 • Rozpočtové opatření města Hustopeče č. 6/2022
 • Diskuze občanů (18:00 – 18:30 hod.)
 • Příspěvky členů ZM
 • Diskuze občanů (pokračování)
 • Kontrola přijatých usnesení
 • Závěr

odebírejte přes RSS