Pozvánka na zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 7. září

30. 8. 2023 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Starostka města Hustopeče svolává

VII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HUSTOPEČE
ve čtvrtek 7. září 2023 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Radnice, Dukelské náměstí 2/2, Hustopeče       

PROGRAM:
I.  Zahájení  
II. Sdělení starostky  
III. Zpráva Finančního výboru  
IV. Zpráva Kontrolního výboru    
V. Hlavní body:

a) Vydání Změny č. 4 územního plánu Hustopeče 
b) Vydání Změny č. 5 územního plánu Hustopeče
c) Nové návrhy na pořízení změny územního plánu
d) Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku 1226/50 od ČR ÚZSVM
e) Vyhlášení záměru prodeje části městského pozemku p.č. 1348/36 v k.ú. Hustopeče
f) Kupní smlouva – pozemek parc.č. 598/10 v k.ú. Hustopeče u Brna
g) Nová ulice – Valkýra
h) OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
i) OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
j) OZV o místním poplatku z pobytu
k) OZV o místním poplatku ze psů
l) OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
m) Schválení uzavření darovací smlouvy TJ Agrotec Hustopeče z.s. a zrušení usnesení
n) Žádosti o dotace II. kolo
o) Schválení dlouhodobého úvěru na pořízení investic
p) 6. rozpočtové opatření města Hustopeče v roce 2023
q) Program rozvoje města Hustopeče

VI. Diskuze občanů (18:00 – 18:30 hod.)
VII. Příspěvky členů ZM
VIII. Diskuze občanů (pokračování)
IX. Kontrola přijatých usnesení
X. Závěr

odebírejte přes RSS