Pozvánka na zasedání zastupitelstva. Uskuteční se 7. července

28. 6. 2022 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Starostka města Hustopeče svolává XXVIII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HUSTOPEČE, které se uskuteční ve čtvrtek 7. července 2022 v 17:30 hodin v zasedací místnosti radnice (vchod z náměstí) 

PROGRAM: 
I. Zahájení
II.  Hlavní body:
a) Rozpočtové opatření - schválení realizace VZ malého rozsahu na stavební práce "Hustopeče - oprava povrchů náměstí"
III. Diskuze občanů
IV. Příspěvky členů ZM
V. Kontrola přijatých usnesení
VI. Závěr

V Hustopečích, dne 28.6.2022     PaedDr. Hana Potměšilová, starostka města

 

    

odebírejte přes RSS