Představujeme: Městské muzeum a galerie Hustopeče

31. 5. 2018 · 3 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Ve čtrnáctém díle seriálu, ve kterém vám představujeme Městský úřad Hustopeče, se budeme věnovat organizační složce Městské muzeum a galerie Hustopeče.
Městské muzeum a galerie Hustopeče bylo zřízeno v roce 1999. Své sbírky (regionální a fotografickou) eviduje v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury České republiky a je členem Asociace muzeí a galerií.
Provoz zajišťují dva stálí zaměstnanci – vedoucí Soňa Nezhodová a etnografka Šárka Prokešová. Se zajišťováním výstav a průvodcovstvím vypomáhají tři spolupracovníci, kteří jsou zaměstnaní na dohodu o provedení práce. Po počáteční fázi, kdy bylo muzeum krátce umístěno přímo v hustopečské radnici, sídlí (od roku 2000) na Dukelském náměstí v renesančním domě U Synků. „Muzeum má jednak galerii, kde probíhají výstavy. Jedná se v průměru o deset výstav ročně. Jedna z nich je muzejní reprezentace, ta bývá v létě, jinak jsou to výstavy výtvarného umění, většinou v třítýdenních intervalech. Městské muzeum má tři stálé expozice: Dějiny města, Hustopečské trhy a Osvobození 1945,“ uvedla vedoucí Soňa Nezhodová.


Muzeum se zabývá historií a národopisem regionu. Jeho hlavní činností je získávání předmětů, které pocházejí přímo z Hustopečí nebo z oblasti Hustopečska. „Předměty dále uchováváme a vzhledem k prostorovému omezení musí být naše sbírkotvorná činnost hodně vytříbená. Nemůžeme brát cokoliv. Nemáme příliš finančních prostředků, proto akvizici provádíme především prostřednictvím darů,“ upřesnila Nezhodová. Významným darem z poslední doby byla například sbírka militarií Josefa Babáčka, větší polovina z ní je k vidění v nové expozici Osvobození 1945. „Do sbírky nyní nakupujeme většinou obrazy, zaměřili jsme se na hustopečského rodáka Jana Obšila,“ dodala.
Náplní muzea je i osvětová činnost. Zaměstnanci řeší různé badatelské dotazy a pomáhají na ně hledat odpovědi. Podstatná je také přeshraniční spolupráce, každý rok v galerii vystavují umělci ze Slovenska nebo z Rakouska a hustopečští výtvarníci vystavují na oplátku u nich. Muzeum má pod sebou tři občanské spolky: muzejní, výtvarníků a fotografů. „Především pro muzejní spolek děláme i přednáškovou činnost, která je otevřená i široké veřejnosti, a pořádáme poznávací cesty,“ doplnila Nezhodová.
Organizací výstav se zabývá Šárka Prokešová. Její práce začíná komunikací s umělcem nebo umělci, pokračuje dodržením stanoveného časového plánu, propagací, instalací děl a vrcholí vernisáží. „S kolegy se na vernisážích různě střídáme. Vždy umělce přivítáme a dohlížíme na bezproblémový průběh,“ uvedla Prokešová. Výstavní plán se buduje i na několik let dopředu. „Staráme se o to, aby výstavy byly kvalitní. Podporujeme místní umělce a spolky. Něco vzniká spontánně, kdy se umělci ozvou nám, nebo je oslovujeme my,“ dodala.
Muzeum také organizuje národopisný seminář, který se zabývá rekonstrukcí kroje a její aplikaci v praxi. „Už pořádáme sedmý ročník a vždy máme velký zájem z řad přednášejících i návštěvníků,“ podotkla Prokešová. Mezi další činnosti patří budování knižního fondu i fotografické sbírky. Jejím kurátorem je Michal Vejpustek. „Městské muzeum má asi kolem 4000 fotografií a pohlednic, které se datují od poslední třetiny 19. století až do dneška,“ upřesnil Vejpustek.
Zaměstnanci také provádí průvodcovskou činnost. Ať už po galerii, expozicích nebo po pamětihodnostech města. „Provádíme skupinky nebo zájemce po památkách města, především po Masarykově stezce, která má mnoho zachovaných objektů, byť ve změněné podobě,“ řekl Vejpustek. „Chodíme i na hřbitov Rudé armády,“ uvedla Prokešová.
Městské muzeum a galerie Hustopeče má do budoucna několik plánů. Jedním z nich je otevření stálé expozice o Alfonsu Muchovi, která by měla přinést jiné pojetí, než jaké je u umělce obvyklé. „Tvorba pro Hustopeče se vymyká jeho činnosti, protože je v ní vidět práce vynikajícího kreslíře, ale není v ní ještě přítomen fenomén Mucha – secesní malíř,“ vysvětlila Nezhodová. Dalším plánem je vybudování muzejní kavárny. „Chceme ji situovat do doby, kdy zde působil právě Alfons Mucha, kdy i v Hustopečích, které tehdy byly sídlem jednoho z největších politických okresů Rakouska-Uherska, bylo hlavní inspirací kavárnictví vídeňského typu. Myslíme si, že k domu U Synků patří krásný, nadčasový a klasický styl,“ prozradila Nezhodová.
Aktivity muzea můžete sledovat na internetových stránkách www.muzeumhustopece.cz nebo na facebooku.
V příštím díle vám představíme Odbor dopravy.

-ves-

 

odebírejte přes RSS