Přihlaste se do regionálních potravinářských soutěží, uzávěrka již 7. 6.

14. 5. 2021 · 1 minuta čtení · 2 fotografie
Téma Z města

Vážení výrobci, vážení soutěžící,

obracíme se na Vás tomto roce s výzvou k přihlášení do regionální potravinářské soutěže.

  • Uzávěrka příjmu žádostí je v pondělí 7. 6. 2021
  • Hodnotitelská komise ve čtvrtek 17. 6. 2021
  • Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží – Jihomoravské krajské dožínky v Kyjově 29. 8. 2021 (dle aktuální epidemiologické situace)
Cílem soutěží je podpořit malé a střední firmy v regionech, které mají maximálně 250 zaměstnanců, a zároveň představit a zvýšit oblibu regionálních potravin nejen mezi odbornou veřejností, ale především mezi spotřebiteli.

U výrobků se posuzuje inovativnost, senzorické vlastnosti, použité materiály, suroviny, způsoby výroby, design výrobku a další okolnosti, například vliv výrobku na zdraví spotřebitele nebo dostupnost výrobku na trhu. Produkt zároveň musí být vyrobený v konkrétním regionu, tj. v Jihomoravském kraji, což je základní podmínka soutěže. Podíl místních surovin je stanoven nejméně na 70 procent, hlavní surovina přitom musí být stoprocentně tuzemského původu. Výrobky tím mají pevnou vazbu k regionu, například se může jednat o krajové speciality, o výrobky, které ctí tradici výroby, nebo jsou naopak inovativní.

Odměnou pro oceněné výrobky a jejich výrobce je silná mediální a marketingová podpora a v neposlední řadě možnost prezentovat a prodávat oceněné výrobky na vybraných akcích v Jihomoravském kraji.

Pro rok 2021 jsou aktualizované formuláře, přihlášky zasílejte pouze na těchto nových formulářích. Vyplněná přihláška/žádost platí pro obě soutěže, vyplňuje se pouze jedenkrát. Více informací na www.regionalnipotravina.cz  www.kisjm.cz  


odebírejte přes RSS