Problémy obcí nejlépe řeší jejich vzájemná spolupráce

12. 7. 2018 · 1 minuta čtení · 1 video
Téma Z města

Centrum společných služeb při Mikroregionu Hustopečsko funguje jako servisní středisko, ve kterém, v rámci projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, pracují odborníci na veřejnou správu. Projekt zaštiťuje Svaz měst a obcí ČR a je do něj zapojeno 83 dobrovolných svazků obcí. „Název zní složitě, ale jde o to, že se pracovníci center snaží pomáhat obcím v jejich práci, ve veřejné správě i samosprávě,“ vysvětlila specialistka pro rozvoj regionu Radka Raflová.


Centrum společných služeb pomáhá obcím od nejjednodušších rad, např. právních, až po hledání dotačních možností, přípravu vzorových dokumentům i lehčích projektů. Jenom za minulý rok pomohlo nebo poradilo v téměř 600 případech. „Typickým příkladem, se kterým se na nás obec obrátí, je žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Obec musí na takovou žádost reagovat v požadované lhůtě a určitým způsobem. Tyto informace jim předáme a pomůže i se stylizací odpovědi. Navíc z podobné žádosti můžeme udělat příklad pro ostatní obce,“ uvedla Raflová.
Kromě již jmenovaných aktivit se na Centrum společných služeb mohou obracet obce i se zadáváním veřejných zakázek, jejich konzultací, kontrolou dokumentů i samotným vyhlášením. „Další aktivitou je problematika GDPR, tedy ochrana osobních údajů. Nyní tyto služby poskytujeme 26 obcím našeho mikroregionu,“ dodala Raflová. Projekt začal v roce 2016 a končí v červnu 2019. „Předpokládáme, že budeme pokračovat návazným projektem, protože obce si meziobecní spolupráci velmi chválí. Zvláště pro malé obce je sdílení praxe a informací významnou pomocí,“ pokračovala.
Na Centrum společných služeb se mohou obracet i samotní obyvatelé Mikroregionu Hustopečsko. Užitečné informace poskytuje i zpravodaj, který vychází dvakrát ročně a je dostupný na webových stránkách hustopecsko.net. Kromě toho pořádá centrum řadu školení, například ohledně rozpočtování, ochrany osobních údajů i zaškolování budoucích zastupitelů.

-ves-

odebírejte přes RSS