Prohlášení níže uvedených zastupitelů města Hustopeče

Prohlášení níže uvedených zastupitelů města Hustopeče

Obsahově se ztotožňujeme jak s navrženými opatřeními popsanými níže v materiálu „Solidární balíček pro občany a obyvatele města Hustopeče“, které zastupitelům navrhli občané našeho města, tak i s hlavní myšlenkou, aby město ukázalo solidaritu se svými občany a přineslo jim v této složité době pozitivní zprávy, faktickou pomoc a jistotu.

Dejme lidem jistotu a úlevy - navrhujeme Solidární balíček:
snížit všem platbu za komunální odpad
snížit daň z nemovitosti
snížit další poplatky – například za psy a parkování
upustit od pokut, radary využít na potřebných místech
nastartujme znovu cestovní ruch:
zrušením plateb za lůžka
zrušením navýšení daně pro vinařství
snížit nájem podnikatelům v městských objektech
nahradit zrušené akce
Zrušit novou vyhlášku o navýšení daně z nemovitostí podnikatelům, kterou město odsouhlasilo začátkem roku a činí 50%
Snížit sazbu z místního poplatku za umístění reklamního zařízení

Takto připravená opatření by ponechala v peněženkách obyvatel nemalé prostředky k jejich životu a pomohli by všem napříč věkem a profesí.
Takto připravená opatření neohrozí rozpočet města a nezadluží nás na úkor dalších let.
Takto navržená opatření lze realizovat ihned na prvním zasedání zastupitelstva , až to bude možné, nebo dříve rozhodnutím rady města (pokud mají kompetence)

Deklarujeme tímto veřejně, že jsme připraveni podpořit všechna smysluplná opatření ze „Solidárního balíčku“ při hlasování v orgánech města a žádáme vedení města, aby ihned připravilo materiály k těmto opatřením a neprodleně je projednala. O výsledku hlasování a postoje Rady města k návrhům nás prosím informujte. Zastupitelstvo může materiál projednat později , ale pokud se naši občané dozvědí, že konkrétní opatření mají většinovou podporu zastupitelů a budou realizována naplní se náš společný cíl. Faktická pomoc a solidarita.

Libor Sadílek, zastupitel za ODS
Mgr.Pavel Schejbal, zastupitel za ANO
Svoboda Marek, zastupitel za ODS
Ing.Sedláček Zdeněk, zastupitel za ANO
Rybář Zdeněk, zastupitel za ODS
Ing.Vedra Petr, zastupitel za ANO
MUDr.Poul Milan, zastupitel za ODS