Radní jednali na své 11. schůzi

4. 4. 2019 · 1 minuta čtení
Téma Z města
Radní jednali na své 11. schůzi. Řešili nejvýhodnější způsob vypsání zakázky na výukové pomůcky do základní školy Komenského, zajištění objektu, do kterého se přesune městská policie, a jedním z bodů byla také ekonomika organizací zřízených městem.

Základní škola Komenského získá nové výukové pomůcky.
Čilý stavební ruch zde panuje již od druhé poloviny loňského roku. Souvisí s budováním výtahů a odborných učeben nad dílnami a spojovacím krčkem. Penězi projekt podpořila Evropská unie a ten kromě investic zahrnuje také vybavení školy pomůckami. Radní aktuálně schválili výběrové řízení, které umožňuje dodávky podle jednotlivých okruhů spolu souvisejících výukových pomůcek. Oblastí je celkem pět a zahrnují lidské tělo, botaniku a orgány, zoologii, knihy a poslední částí je dílenské vybavení. Původní zadávací dokumentace počítala pouze s jedním generálním dodavatelem, nicméně zřejmě kvůli širokému rozsahu nepřišla opakovaně žádná nabídka. Městská policie změní svoje sídlo.
Zaměstnanci organizační složky města se přesunou na adresu Dobrovského 2. Nejdříve je ale nutné vybudovat odpovídající zabezpečení s ohledem na držení zbraní, uchovávání důležitých spisů a umístění monitorů. Vedení města schválilo na své schůzi objednávku na zvýšení zajištění budovy a rozvody internetu.
Hospodaření všech organizací zřízených městem skončilo v minulém roce s kladným výsledkem. Jejich účetní závěrky a konečné účty radní schválili na svém zasedání 2. dubna.
-hrad-

 

odebírejte přes RSS