Radní jednali na své 16. schůzi

12. 6. 2019 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Cyklostezka v Žižkově ulici bude hotová o dva měsíce později
Cyklostezku v Žižkově ulici dokončí stavební dělníci až v srpnu. Původní plán počítal s jejím vybudováním do začátku prázdnin.  „Radní schválili dodatek ke smlouvě s realizační firmou. Ten oddálil finální předání zhruba o dva měsíce. Za zpoždění nenese dodavatel zodpovědnost, ale je způsobené zdržením přeložek sítí,“ vysvětlila starostka města Hana Potměšilová.

Budování cyklostezek napříč městem pokračuje
Projekt opět podpoří dotace Cyklostezka navazující na tu od Starovic vede Žižkovou ulicí, přes Tábory a končí u základní školy Komenského. Druhá etapa budování ji protáhne Masarykovým náměstím k hlavní silnici (ulice Bratislavská), podél které zamíří dvěma směry – k vlakovému nádraží a na druhou stranu k ulici Vrchlického po restauraci U Halmů nebo přes přechod u Frauenthalu a Hotelu Amande směrem ke sportovní hale. V obou místech cyklista najede na místní komunikaci. Vedení města na své schůzi potvrdilo výzvu k podání nabídky na realizaci této veřejné zakázky. „Soutěžíme již nyní, protože potřebujeme plynule navázat na první etapu a bezpečně dořešit křižovatku ulic Tábory a Dvořákova před ZŠ Komenského. Začátek stavby je v plánu letos na podzim a hotovo by mělo být v příštím roce,“ doplnil místostarosta města Bořivoj Švásta. Předpokládané náklady jsou okolo 12 milionů korun, ze kterých zhruba 7 milionů pokryje dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Rekonstrukce venkovních schodů ZŠ Komenského
Stavební dělníci v těchto dnech dokončují modernizaci v základní škole Komenského. Díky dvěma výtahům bude škola bezbariérová a získá nově vybavené odborné učebny. O prázdninách přijdou na řadu i schody k hlavnímu vchodu. Ty byly po celou dobu rekonstrukce uzavřené z důvodu bezpečnosti a jsou již v dezolátním stavu. Radní schválili smlouvu o dílo, náklady dosahují přibližně 200 tisíc korun a hotovo bude do začátku nového školního roku.

Projekt na dobíjecí stanici pro elektromobily v Husově ulici
V Hustopečích si řidiči výhledově dobijí auta na elektrický pohon. Na aktuální schůzi radní zadali zpracování projektu, který vyjde na necelých 20 tisíc korun. Místo pro dobíjecí stanici bude v Husově ulici.

Udržujme si kontejnerová místa
Radní diskutovali k tématu množství a stavu kontejnerových míst. V Hustopečích se jich nachází více než 40. To je na šestitisícové město nadstandardní počet, a i tak se odpad hromadí kolem kontejnerů. „I přes pravidelný úklid je stav sběrných míst občas katastrofální. Chceme poprosit občany, aby například mačkali plastové flašky, rozkládali papírové krabice a snažili se zmenšit objem nepotřebných věcí mířících do kontejnerů a větší věci aby vozili do sběrného dvora,“ doplnila Potměšilová.
-hrad-

odebírejte přes RSS