Radní jednali na své 21. schůzi

11. 9. 2019 · 2 minuty čtení · 2 fotografie
Téma Z města

Hustopečští radní se sešli v úterý 10. září. Mezi hlavní body jednání patřily vypsání soutěže na zpracovatele projektové dokumentace inženýrských sítí pro území za ulicí Generála Peřiny, objednání studie k úpravě prostoru kolem historické studny v ulici Svatopluka Čecha i vyhotovení návrhu rekonstrukce kabin na fotbalovém hřišti.

Radní schválili zveřejnění výběrového řízení na dodavatele projektu inženýrských sítí v oblasti za ulicí Generála Peřiny. „Již minulému zastupitelstvu se podařilo směnit pozemky o rozloze 2,5 ha se zemědělskou společností Zemos a.s.. V souladu s územním plánem se právě tady nachází rozvojová oblast pro Hustopeče. Kromě nových domů zde přibydou také budovy občanské vybavenosti, mezi které může patřit například mateřská škola nebo penzion pro seniory,“ doplnila starostka Hana Potměšilová. Zasíťování pozemků je dalším krokem k plánované budoucí výstavbě.

Jedním z bodů jednání radních byl poplatek za sběr tuhého komunálního odpadu. Ten činí v současné době 448 korun za osobu a nepokryje náklady města na shromažďování, sběr, přepravu, třídění a odstraňování odpadu. Maximální hranice ročního poplatku pro Hustopeče je 750 korun za osobu. „Neřešili jsme zatím konkrétní částku, tato diskuse bude otevřena na zastupitelstvu, jehož pravomocí je vybíranou částku změnit. Shodli jsme se ale, že by měla být osvobozená narozená miminka do věku jednoho roku,“ uvedla k záležitosti Potměšilová.

Novou fazónu získá místo okolo pumpy v ulici Svatopluka Čecha. Jedná se o nejstarší studnu s pumpou v Hustopečích, která pochází z dob Habánů. „Pumpu jsme opravovali asi před rokem a je nyní plně funkční. Teď přijde na řadu úprava výklenku, aby získal zasloužený punc historie. Zvažujeme i jeho případné zastřešení. Na radě jsme schválili zadání studie odborníkům,“ uvedl k tématu místostarosta Bořivoj Švásta.

45097

Historický pohled

45096
Pumpa nyní vypadá takhle a je plně funkční. Nový vzhled získá její okolí

V Hustopečích přibydou dvě nová sběrná místa pro kontejnery. Jedno z nich bude ukázkové a bude sloužit i k výuce dětí. „Toto sběrné místo plánujeme v Šafaříkově ulici u Pavučiny a nabídne i výukové programy. Ty zahrnou informace o způsobu ukládání odpadu a jeho třídění,“ vysvětlil Švásta.  Druhý prostor pro kontejnery vznikne před penzionem a restaurací U Halmů.

Radní zadali zpracování architektonické studie nových kabin v areálu stadionu. Sloužit by měly hráčům i trenérům z FC Hustopeče i dětem z místní atletiky. „Budova je již poměrně dlouho v neutěšeném stavu. Nová stavba počítá s minimálně osmi kabinami pro fotbalisty, šatnami, skladem dresů, prádelnou a šušárnou, klubovnou i odpovídajícím zázemím pro atlety,“ doplnil Švásta. Vyhotovení studie, která odhadne náklady na realizaci, potrvá zhruba dva měsíce. Na dokument navážou práce na projektu potřebného pro stavební povolení.

Hřiště Lipová získá nový nátěr. Natěračských prací dřevostavby na dopravním hřišti se ujmou žáci místního učiliště.
-hrad-

odebírejte přes RSS