Menu Hledat

Radní jednali: Nádvoří domu U Synků ozdobí kašna

25. 5. 2022 · 2 minuty čtení · 1 fotografie
Téma Z města
Radní zasedli posté v pondělí 23. května. Vybrali dodavatele parkových úprav v ulici Generála Peřiny a založení prvků územní stability v okolí Hustopečí, akceptovali smlouvu o dotaci z Jihomoravského kraje pro činnost turistického informačního centra, navrhli navýšení rozpočtu ZŠ Komenského na nezbytné opravy a nákup vybavení nebo schválili pořízení kašny na nádvoří domu U Synků.

Dodavatele získala zakázka na parkové úpravy v ulici Generála Peřiny a vytvoření biocenter v blízkosti města. „Jedná se o území směrem z Hustopečí na Starovice, dále na Šakvice a nad předním hustopečských rybníkem. Zaměstnanci firmy vysadí stromy, keře a založí travnaté porosty. Jednou z hlavních výhod pořízení prvků ekologické stability je lepší zadržování vody v půdě a posílení přirozených funkcí krajiny,“ vysvětlil místostarosta, Bořivoj Švásta. S financováním pomůžou peníze z Operačního programu životní prostředí. Dotace na tzv. „ÚSES“ (územní systém ekologické stability) je ve výši 100 % způsobilých výdajů, dotace na sídlení zeleň pak ve výši 60 % ze způsobilých výdajů.

Padesátitisícová dotace z Jihomoravského kraje podpoří provoz TIC v letních měsících. „V sezóně je otevřeno sedm dnů v týdnu, vždy od 08:00 do 18:00 hodin, a z dotace tak uhradíme hlavně mzdy brigádníků. Část peněz využijeme na tisk letáků, které zpropagují akce a zajímavosti ve městě,“ doplnila starostka, Hana Potměšilová.

Nádvoří domu U Synků ozdobí pamětní kašna. V roce 2023 uplyne 700 let od doby, kdy Hustopeče zakoupila královna-vdova Eliška Rejčka. Ve stejném roce se město stalo majetkem královnou nově založeného cisterciáckého kláštera Králové na Starém Brně. Výročí připomene instalace kašny – fontány z dílny polské sochařky Evy Ross - Baczynské na nádvoří domu U Synků, o němž se ústně tradovalo, že byl sídlem cisterciáckých abatyší při jejich pobytech v Hustopečích.