Radní jednali o navýšení počtu pracovníků sociální péče

24. 11. 2016 · 2 minuty čtení
Téma Z města

 Radní se sešli na 52. schůzi v úterý 22. listopadu 2016. Řešili témata týkající se navýšení počtu pracovníků pečovatelské služby, výměnu ohřívače na Penzionu, revitalizaci Štinkovky, rekonstrukci Pavučiny, chodník na ulici Jiráskova, sanaci v Havlíčkově ulici či čištění studní v areálu fotbalového stadionu.

Město zvyšuje počet pracovníků pečovatelské služby

Město Hustopeče je zřizovatelem pečovatelské služby na území města. Mezi základní poskytované úkony patří rozvoz stravy (obědů), zajištění osobní hygieny (koupel), nákupy, pochůzky, doprovody k lékaři a zajištění chodu domácnosti (úklid).  Nabízí, dle domluvy, i možnost přepravy osobním automobilem nebo údržbářské práce.

Od začátku roku 2016 je zvýšený zájem o tyto služby a využívá je 93 obyvatel města. „Současný počet dvou pracovníků na pokrytí všech nabízených služeb je již neudržitelný,“ uvedl v písemné žádosti vedoucí Sociálního odboru MěÚ Hustopeče Tomáš Laz. Proto rada města odsouhlasila navýšení počtu pracovníků pečovatelské služby na tři zaměstnance.

Na Penzionu se vymění ohřívač teplé vody 

Penzion oslavil v loňském roce 20 let své existence. Tato dlouhá doba provozu s sebou nese vysokou míru opotřebení. Penzion v současné době potřebuje nový ohřívač teplé vody, proto rada města tuto výměnu schválila za cenu kolem 86 tisíc korun.

Potok Štinkovka projde revitalizací

Město Hustopeče žádalo u Povodí Moravy o zatrubnění nevzhledného potoka, ale žádost byla zamítnuta. Radní nyní uzavřeli smlouvu na zpracování investičního záměru, jehož výsledkem by měla být revitalizace Štinkovky – úprava koryta a břehů.

Centrum volného času Pavučina by se mělo v budoucnu rekonstruovat

Současný stav centra je kritický, proto je již zpracován projekt na demolici a postavení nové stavby. Město uzavřelo smlouvu na poskytnutí poradenských služeb, které povedou k žádosti o dotaci na rekonstrukci budovy CVČ Pavučina.

Na ulici Jiráskové bude zbudován nový chodník

Radní odsouhlasili stavbu na pozemku města, společnost Quatro development na svoje náklady sklopí obrubník na ulici Jiráskova, aby zde město mohlo navázat chodníkem pro pěší. Chodník bude vybudován na náklady města.

Na ulici Havlíčkova proběhne sanace kanalizace

Kanalizace na ulici Havlíčkova je ve velmi špatném technickém stavu a je nutná její sanace v délce 128 metrů. Investorem je společnost Vodovody a kanalizace Břeclav. Sanace bude provedena bezvýkopovou metodou, prodlouží se tak životnost stokové sítě.

Studny v areálu fotbalového stadionu potřebují vyčistit

Studny v areálu fotbalového stadionu jsou velmi zanesené. Ze sedmi studní jsou funkční jen čtyři, proto není dostatek vody na závlahy. Radní schválili objednávku na vyčištění studní za cenu 22 tisíc korun.

-ves-

odebírejte přes RSS